Home arrow บทความทั่วไป arrow Happy New Year 2011
Home    ContactsHappy New Year 2011 PDF พิมพ์

 พรปีใหม่สังฆราช 'ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ'

Pic_136782

    สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระพรปีใหม่ให้ประชาชน "ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ" ขอธรรมคือคุณงามความดีที่ทุกท่านประพฤติแล้วจงนำสุขมาให้แก่ท่าน ...

   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระพรปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ให้แก่ประชาชนชาวไทย มีใจความว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้โดยทั่วไปย่อมถือกันว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด เมื่อถึงคราวจำเป็นคนเราอาจสละทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต หากพิจารณาตามแนวของพระพุทธศาสนาก็เป็นจริงเช่นนั้น พระพุทธศาสนาถือว่ารากฐานของชีวิตคือความดี หากมีความดีไม่ถึงขั้นจะไม่ได้ความเป็นมนุษย์ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก เมื่อชีวิตมีค่า จึงควรที่เราจะต้องใช้ชีวิตให้สมค่าของชีวิต คือการที่ได้มาเป็นมนุษย์ โดยการทำความดี คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม

   การทำใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์และการประกอบประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปอย่างเปล่าประโยชน์ ประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ทั้งที่เป็นส่วนตนและผู้อื่น จึงได้ชื่อว่า สุชีวิต คือ ชีวิตที่ดีงาม ขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำแล้วในปีเก่า และขออนุโมทนาสาธุการต่อคุณงามความดีที่ทุกท่านกำลังกระทำอยู่ในปัจจุบัน และในปีใหม่ พุทธศักราช 2554 ตลอดปี ขอธรรมคือคุณงามความดีที่ทุกท่านประพฤติแล้วจงนำสุขมาให้แก่ท่านเทอญ.


หลวงพ่อคูณอวยพรปีใหม่ ให้สามัคคี-มีเมตตาต่อกัน

Pic_136385

    หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อวยพรปีใหม่ลูกศิษย์ทั่วประเทศ ให้รักษาศีล 5 และให้มีความสามัคคีมีเมตตาต่อกัน ฉลองปีใหม่อย่าดื่มสุราแล้วขับรถจะตายโหง...

    พระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ออกมาให้พรกับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนื่องในโอกาสปีใหม่ ว่า “ปีใหม่นี้ ขอให้พยายามรักษาศีลห้าเป็นที่ตั้ง ถ้าไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจก็ลำบาก และขออย่าแตกสามัคคีกัน มีความสามัคคีกัน ยึดเหนี่ยวสามัคคีกันให้หนาแน่น ถ้าแตกความสามัคคีกัน อยู่ไม่ได้ ต่างคนต่างไป ต่างคนต่างอยู่ ไม่ได้ดอก อย่าทำ อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน ให้มีเมตตากัน ตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยกัน ทำนุบำรุง อย่าให้แตกความสามัคคีกันเด้อลูกหลานเด้อ ให้มีความสามัคคีกันเข้าไว้ ปีใหม่ปีไหนก็ให้สามัคคีกัน อายุวัณโณสุขังพะลังไปนั่นแหละ จะได้เจริญ ไม่แตกไม่แยกกัน ไม่แตกสามัคคีกัน ดีกัน ประเทศชาติบ้านเมืองคนไทยก็อยู่ด้วยความสามัคคี ด้วยความเมตตากันนั่นแหละลูกหลานเอ๊ย เท่านี้มึงก็ฟังรู้เรื่องรู้ภาษากันแล้ว”

    นอกจากนี้ หลวงพ่อคูณยังกล่าวเตือนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ด้วยว่า “เอ้อ มันรู้จนและถ้ารักดีก็อย่าไปดื่มสุรายาเมาให้มันจนเกินเหตุ หรือไม่ดื่มได้เลยก็เป็นการดี ถ้าอยากตายโหงตายห่าก็ดื่มสุราให้มากๆ เด้อ กูก็บอกได้แค่นี้แหละลูกหลานเอ๊ย”.

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43465362

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!