น้ำ สูตรเคมี H2O PDF พิมพ์

คลิกค่ะ

 

    This is a simple animation of the chemical reaction between hydrogen & oxygen to form water. The concept of the balanced chemical equation is also shown; the product H2O has the same number of atoms as the H2 & O2 reactants.

    ภาพเคลื่อนไหวแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง ไฮโดรเจนกับออกซิเจน เปลี่ยนรูปเป็นโมเลกุลน้ำ  H2O

   น้ำมี สูตรเคมี H2O, หมายถึงหนึ่ง โมเลกุล ของน้ำประกอบด้วยสองอะตอมของ ไฮโดรเจน และหนึ่งอะตอมของ ออกซิเจน เมื่ออยู่ในภาวะ สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) ระหว่างสถานะ ของเหลว และ ของแข็ง ที่ STP (standard temperature and pressure : อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน) ที่อุณหภูมิห้อง เป็นของเหลวเกือบ ไม่มีสี, ไม่มีรส, และ ไม่มีกลิ่น บ่อยครั้งมีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็น ตัวทำละลายของจักรวาล และน้ำเป็นสารประกอบบริสุทธิ์ชนิดเดียวเท่านั้นที่พบในธรรมชาติทั้ง 3 สถานะ คือของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42289578

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!