Home arrow ภาพและเสียงทางวิทยาศาสตร์ arrow รอบรู้เรื่องแลน (Lan)
Home    Contactsรอบรู้เรื่องแลน (Lan) PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี (สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ผู้เรียนสามารถทดลองเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเเลน ศึกษาลักษณะอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้และเข้าใจหลักการรับ-ส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบบัส แบบสตาร์และแบบวงแหวน โดยในแต่ละรูปแบบจะมีอุปกรณ์ ซึ่งมีปุ่มคำแนะนำ ซึ่งจะอธิบายรูปแบบเครือข่ายแบบต่าง ๆจากนั้นผู้เรียนสามารถสังเกตและทดลองรับส่งข้อมูลในเครือข่ายแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนเชื่อมต่อเครือข่ายทั้ง 3 แบบแล้วจะมีคำถามสรุป เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42289378

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!