ดีเอ็นเอสายผสม PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.
ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำดีเอ็นเอผสมได้
2.  ผู้เรียนสามารถเข้าใจขั้นตอนการตัดชิ้นดีเอ็นเอ การต่อชิ้นดีเอ็นเอจนกลายเป็นดีเอ็นเอลูกผสม

กิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม การตัดชิ้นดีเอ็นเอโดยเลือกใช้เอ็นไซม์ให้จำเพาะกับดีเอ็นเอที่ต้องการตัด กิจกรรมที่ 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอปลายเหนียวและปลายทู่และเรียนรู้การต่อชิ้นดีเอ็นเอ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน กิจกรรมที่ 3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อดีเอ็นเอโดยใช้เอ็นไซม์เพื่อให้ได้เป็นดีเอ็นเอลูกผสม สามารถเลือกเล่นกิจกรรมตามลำดับหรือเลือกเล่นแต่ละกิจกรรมตามลำดับหรือเลือกเล่นแต่ละกิจกรรมได้

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42354008

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!