ชนิดของแมกมา PDF พิมพ์

คลิกค่ะ 

ของ © สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.),

สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแมกมา ชนิดของแมกมาและผลของแมกมาต่างชนิดกันต่อกระบวนการเกิดหินอัคนีโดยการสำรวจ สังเกต ทดลอง บันทึกผล

กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบทางเคมีของแมกมาต่างชนิดกัน ณ บริเวณที่ต่างๆกัน โดยการสำรวจ สังเกต และบันทึกผลและศึกษาองค์ประกอบของแร่ธาตุ ลักษณะความหนืดของแมกมาชนิดต่างๆ ทำการประเมินความรู้ที่ได้จากการเล่นเกม จับคู่ลักษณะของภูเขาไฟกับชนิดของแมกมา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42342261

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!