Home arrow บทความทั่วไป arrow ผลิตธนบัตร
Home    Contactsผลิตธนบัตร PDF พิมพ์

วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7130 ข่าวสดรายวัน

ผลิตธนบัตร

ต้องการรู้ว่าการพิมพ์ธนบัตรมีขั้นตอนอย่างไร

นายแบงค์

ตอบ นายแบงค์

กระบวนการผลิตธนบัตรประ กอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ 1.การออกแบบธนบัตร 2.การผลิตแม่แบบแม่พิมพ์ 3.การพิมพ์ธนบัตร ได้แก่ การพิมพ์สีพื้น การพิมพ์เส้นนูน การพิมพ์เลขหมายลายเซ็น 4.การตรวจสอบคุณภาพ 5.การผลิตธนบัตรสำเร็จรูป

รายละเอียดดังนี้ 1.การออก แบบธนบัตร เริ่มด้วยการกำหนดเรื่องราว ภาพและข้อความที่จะนำมาใช้ในธนบัตร ซึ่งมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมประจำชาติ หลังจากนั้นจึงจัดองค์ประกอบภาพด้วยการเขียนลวดลายและสีของแบบธนบัตรให้คล้ายกับธนบัตรที่จะพิมพ์จริงมากที่สุด ปัจจุบันยังคงต้องใช้ฝีมือของศิลปินผู้มีความรู้ความชำนาญด้านศิลปะ และมีความละเอียดประณีต ควบคู่กับการสร้างลวดลายธนบัตรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทั้งนี้ การออกแบบต้องคำนึงถึงความสวยงามน่าใช้ ขนาดเหมาะสม สะดวกต่อการพกพา เน้นเอกลักษณ์ไทย ข้อจำกัดด้านเทคนิคในการผลิต และลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่จะนำมาใช้

2.การทำแม่แบบแม่พิมพ์ เมื่อแบบธนบัตรได้รับความเห็นชอบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต้นฉบับเพื่อเป็นแม่แบบสำหรับผลิตแม่พิมพ์ธนบัตร ซึ่งมีทั้งการแกะแผ่นโลหะด้วยมือ เพื่อผลิตแม่พิมพ์เส้นนูน และงานเขียนลวดลายสีพื้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นลายเส้นที่มีความละเอียดซับซ้อนสูงเพื่อผลิตแม่พิมพ์สีพื้น งานผลิตแม่แบบต้องอาศัยความประณีต อุตสาหะของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานแกะโลหะที่ต้องแกะลวดลายได้คมชัด งดงาม ถูกสัดส่วน ไม่ผิดเพี้ยน จากนั้นจึงประกอบต้นฉบับทั้งหมดเข้าด้วยกันตามแบบโดยเทคนิคการถ่ายภาพทางการพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับผลิตแม่พิมพ์สีพื้น แม่พิมพ์เส้นนูนและแม่พิมพ์ลายเซ็นต่อไป
3.การพิมพ์ธนบัตร ประกอบด้วยการพิมพ์ภาพและลวดลายต่างๆ ด้วยกรรมวิธี 3 แบบ คือ การพิมพ์ออฟเซตแห้ง (Dry offset) หรือเรียกตามลักษณะลวดลายว่า การพิมพ์สีพื้น การพิมพ์อินทาลโย (Intaglio) หรือเรียกตามลักษณะลวดลายว่า การพิมพ์เส้นนูน และ การพิมพ์พิมพ์เลขหมายและลายเซ็น ซึ่งใช้ การพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์ (Letterpress) รายละเอียดดังนี้ 3.1 การพิมพ์สีพื้น ขั้นตอนแรกของการพิมพ์ธนบัตร โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ภาพได้ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน ทำให้บางส่วนของลวดลายที่ตั้งใจออกแบบไว้ในตำแหน่งตรงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรซ้อนทับกันสนิท หรือประกอบขึ้นเป็นลวดลายที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างหนึ่ง

3.2 การพิมพ์เส้นนูน เป็นการพิมพ์ภาพและลวดลายด้วยเครื่องพิมพ์แบบพิเศษที่ใช้แรงกดพิมพ์สูงและหมึกพิมพ์ซึ่งมีความเหนียวหนืดสูง เพื่อทำให้หมึกพิมพ์กองนูนบนผิวกระดาษ ทำให้ได้รายละเอียดและความอิ่มตัวสีสูง เหมาะกับการพิมพ์ภาพประธานและ ส่วนที่ต้องการเน้นให้เด่นและคมชัด เช่น พระบรมสาทิสลักษณ์ ตัวเลขแจ้งราคาด้านหน้าธนบัตร เป็นต้น ซึ่งหากใช้ปลายนิ้วมือลูบผ่านเบาๆ จะรู้สึกได้ถึงความนูนนั้น เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญยิ่งในการผลิตธนบัตรและสิ่งพิมพ์มีค่าอื่น

3.3 การพิมพ์เลขหมายและลายเซ็น แผ่นพิมพ์ที่พิมพ์ภาพและลวดลายสีพื้นและเส้นนูนแล้วจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด เพื่อคัดแยกธนบัตรที่มีข้อบกพร่องออกไปทำลาย ส่วนธนบัตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจะส่งไปพิมพ์เลขหมายและลายเซ็นต่อไปด้วยการพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์เพื่อควบคุมจำนวนธนบัตรออกใช้ โดยเครื่องพิมพ์จะมีระบบควบคุมและตรวจสอบการเปลี่ยนเลขหมายในแต่ละรอบการพิมพ์ ดังนั้น เลขหมายที่กำกับบนธนบัตรแต่ละฉบับที่เป็นแบบและชนิดราคาเดียวกันจะไม่ซ้ำกันเป็นอันขาด สำหรับลายเซ็นบนธนบัตรทุกฉบับจะเป็นลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขณะนั้น

4.การตรวจสอบคุณภาพ แผ่นพิมพ์ธนบัตรทุกแผ่นและธนบัตรทุกฉบับจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพและผ่านการตรวจนับจำนวนทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระดาษเปล่าจนตัดเป็นธนบัตรสำเร็จรูป โดยการตรวจสอบจะคัดแยกแผ่นพิมพ์ธนบัตรออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.แผ่นพิมพ์ดี คือแผ่นพิมพ์ธนบัตรที่มีธนบัตรทุกฉบับตรงตามมาตรฐานคุณภาพ จะส่งไปพิมพ์เลขหมายหมวดปกติ 2.แผ่นพิมพ์ชำรุดบางส่วน คือแผ่นพิมพ์ธนบัตรที่มีธนบัตรบางฉบับมีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน จะส่งไปพิมพ์เลขหมายหมวดชำรุดบางส่วน 3.แผ่นพิมพ์เสีย คือแผ่นพิมพ์ธนบัตรที่คุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานจะถูกส่งไปทำลายโดยมีมาตร การควบคุมจำนวนทั้งก่อนและหลังการทำลายอย่างรัดกุม

5.การผลิตธนบัตรสำเร็จรูป แผ่นพิมพ์ธนบัตรที่ผ่านการพิมพ์เลขหมายลายเซ็นแล้วจะถูกส่งไปผลิตเป็นธนบัตรสำเร็จรูปด้วยการตัดเป็นรายฉบับและเข้าสู่การรัดแหนบ รัดมัด และห่อด้วยพลาสติก โดยจะมีการตรวจนับจำนวนธนบัตรทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ธนบัตรมีจำนวนถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมจัดส่งสู่มือประชาชนต่อไป

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43333912

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!