Home arrow วีดีโอ arrow วิธีการใช้เวอร์เนียร์
Home    Contactsวิธีการใช้เวอร์เนียร์ PDF พิมพ์

         สอนวิธีการใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นภาษาอังกฤษ  คลิกค่ะ

download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

Vernier slide  callipers:  เวอร์เนียร์  แคลลิปเปอร์

      เครื่องมือนี้ประกอบด้วย สเกลเวอร์เนียร์ ใช้วัดระยะในช่วง  10  ถึง  100  มิลลิเมตร

Method  of  measurement   : วิธีการวัด

  1. เลื่อนปากเวอร์เนียร์จนชิดกัน  และตรวจสอบ  จะพบว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลัก  ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นให้พิจารณาความคลาดเคลื่อนศูนย์

  2. เลื่อนปากของเวอร์เนียร์ให้ชิดกับวัตถุที่จะวัด

  3. ล็อคสลักให้เวอร์เนียร์อยู่กับที่

  4. บันทึกค่าที่อ่านได้บนสเกล

  5. บวกเข้าหรือลบออกของค่าความคลาดเคลื่อนจากศูนย์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

เวอร์เนียร์ที่ใช้วัดมุม

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40851721

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!