Home arrow แผ่นใส arrow ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น
Home    Contactsความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น PDF พิมพ์

     สถิติพรรณณา  การแจกแจงความถี่ทางเดียว สองทาง  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง  ตัวกลางเลขคณิต  ฐานนิยม  มัธยฐาน ฯลฯ  คลิกค่ะ 

ทดสอบ คลิกค่ะ  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42284324

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!