ไซโคลน (Cyclone) PDF พิมพ์

ไซโคลน (Cyclone)

     ไซโคลนเป็นเครื่องมือสำหรับแยกอนุภาคขนาดใหญ่ออกจากกระแสก๊าซโดยใช้แรงหนีศูนย์กลาง ซึ่งเกิดจากการทำให้กระแสก๊าซหมุนวน (Vortex) เนื่องจากรูปร่างลักษณะของไซโคลน  กระแสที่ไหลเข้าสู่ไซโคลนตามแนวสัมผัสหรือตามแนวแกนโดยผ่าน Vanes ไม่ว่ากรณีใด การทำงานของไซโคลนขึ้นกับความเฉื่อย (Inertia) ของอนุภาคที่จะเคลื่อนในแนวเส้นตรง  เมื่อก๊าซเปลี่ยนทิศทางหนีแรงศูนย์กลางจะเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนังของไซโคลนและเคลื่อนลงถังพัก

หลักการทำงาน
   
ไซโคลนประกอบด้วยส่วนรูปทรงกระบอก  และมีปลายเป็นรูปโคน (ดูรูป)  อากาศเคลื่อนเข้าสู่ไซโคลนในแนวสัมผัสที่ใกล้ส่วนบนของเครื่องด้วยความเร็วประมาณ 20 ถึง 30 เมตรต่อวินาที เมื่ออากาศผ่านเข้ามาด้านในจะเกิดกระแสวน (เรียกว่า Main Vortex) ขึ้น ซึ่งทำให้เกิด แรงหนีศูนย์กลางเหวี่ยงอนุภาคไปยังผนังของไซโคลน เมื่อกระแสวนนี้เคลื่อนที่ลงจนถึงเกือบปลายโคน อากาศจะหมุน กลับเป็นกระแสวนที่เล็กกว่าเดิมเรียกว่า Core Vortex และเคลื่อนที่ไปตาม ตัวไซโคลนจนออกไปทางท่อออก (Vortex Finder) ที่อยู่ส่วนบนของเครื่อง นั้นคือมี ีกระแสวน 2 ชั้น เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน สำหรับอนุภาคที่ถูกเหวี่ยงไปยังผนังของไซโคลนจะเคลื่อนที่ลงไปยังส่วนปลายของ โคนไปยังถังพัก  เนื่องจากแรงเฉื่อยและแรงถ่วง  ส่วนอากาศที่ไม่มีอนุภาค จะหมุนขึ้นผ่านท่อออก ที่อยู่ส่วนบน ของไซโคลน

    ส่วนใหญ่ไซโคลนทำมาจากเหล็กคาร์บอน  หรือใช้โลหะหรือเซรามิกใดๆก็ได้ถ้าต้องการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง  การกัดกร่อนและสึกกร่อน  แต่ผิวภายในต้องเรียบเนื่องจากไซโคลนเป็นเครื่องมือที่ไม่มีส่วน ที่เคลื่อนที่  ดังนั้น การเดินเครื่องจึงง่ายและไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก  ต้นทุนต่ำ ไซโคลนใช้ในงานหลายอย่าง เช่นใช้แยกผลิตภัณฑ์ที่แห้ง  หรือใช้ในการดักฝุ่นละอองซึ่งมีขนาด ใหญ่กว่า 10 ไมครอน จึงมักใช้เป็นอุปกรณ์ดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Precleaner) ก่อนส่งไปอุปกรณ์ดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44365319

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!