Home arrow สิ่งประดิษฐ์์ arrow ขดลวด(Coil)
Home    Contactsขดลวด(Coil) PDF พิมพ์

คือเส้นลวดที่นำมาพันขดเป็นวง เพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง ได้แก่

  1. พลังงานของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการส่งกระแสไฟฟ้าสลับไหลผ่านขดลวด จะสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับในขดลวดอีกอันที่อยู่ใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นหลักการที่เรานำมาใช้ทำหม้อแปลง

  2. เราใช้ขดลวดมาเป็นเสาอากาศวิทยุ A.M.ในการรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าได้

  3. ขดลวด จะทำหน้าที่หน่วงหรือต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Rapid Change)ของสัญญาณกระแสสลับที่ไหลผ่านตัวมัน แต่จะยอมให้ไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านสะดวก

  4. ถ้าเราต่อให้ความต้านทานระหว่างขั้วทั้งสองของขดลวดมีค่าสูง ขดลวดจะเพิ่มสัญญาณริงกิ้ง Ringing เข้ากับคลื่นสี่เหลี่ยมที่ผ่านตัวมัน

  5. นอกจากนี้ เรายังใช้ขดลวดเป็นตัวกรองสัญญาณ เพื่อเลือกความถี่ให้ผ่านได้เฉพาะย่านความถี่ที่เราต้องการ

ขดลวดมีสัญลักษณ์คือ ขดลวดมีหลายชนิดได้แก่
-ขดลวดแบบปรับค่าได้ (Tuning Coil)ใช้ในการจูนหาสัญญาณคลื่นวิทยุที่ต้องการ โดยใช้ขั้วแบ่ง(Tap)ต่ออนุกรมกัน หรืออาจใช้แกนเคลื่อนที่ได้ จึงปรับค่าความต้านทานไฟสลับ(Impedance)ได้ เป็นผลให้ความถี่เรโซแนนซ์(Resonance Frequency)เปลี่ยนไป
-ขดลวดแบบสายอากาศ(Antenna Coil) ใช้ในเครื่องรับวิทยุแบบ A.M. โดยจะมีขดลวดพันอยู่บนแกนกระดาษที่หุ้มห่อแท่งเฟอร์ไร้ท์แบบแท่งกลมหรือแบบแท่งเหลี่ยมก็ได้
-โช๊ค(Choke) ใช้เพื่อจำกัดสัญญาณที่ไม่คงที่ ขณะที่ยอมให้กระแสสัญญาณที่คงที่สามารถผ่านไปได้

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43921249

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!