Home arrow บทความทั้งหมด arrow ข่าววิทย์ arrow มทส.เจ๋งคว้าแชมป์วิจัยฟิสิกส์เชิงวิชาการ
Home    Contactsมทส.เจ๋งคว้าแชมป์วิจัยฟิสิกส์เชิงวิชาการ PDF พิมพ์

    ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปรากฏว่า สาขาฟิสิกส์รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้องและสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส.อยู่ในลำดับสูงสุดของประเทศ ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์นั้น มทส.มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกร้อยเปอร์เซ็นต์ และตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน มทส.มีนโยบายให้คณาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นบริการในระดับปริญญาตรีให้กับสำนักวิชาอื่น และสนับสนุนเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาโดยใช้มาตรฐานสากลซึ่งเปิดสอนมาแล้ว 10 ปีเศษ

    ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้สาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. ได้รับผลการประเมินในระดับสูงว่า เนื่องจากบุคลากรมีคุณภาพและมีความเข้มแข็งด้านวิชาการสูงประกอบกับระบบการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงทำให้ที่ผ่านมาคณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ และมีผลงานวิจัยจำนวนมากที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44377863

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!