Home arrow บทความทั้งหมด arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
Home    Contactsซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) PDF พิมพ์

คลิกครับ  ตอนที่ 1/3 download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


คลิกครับ  ตอนที่ 2/3 download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


คลิกครับ ตอนที่ 3/3download  จากฟิสิกส์ราชมงคล


ซิกมันด์ ฟรอยด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งจิตวิทยา

เขาเกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 1856 ในครอบครัวที่มีอาชีพขายขนสัตว์ เมื่ออายุได้ 4 ขวบ ครอบครัวก็ได้ย้ายจากเชโกสโลวะเกียไปอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ฟรอยด์ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็ก จึงทำให้เขาฉลาดและสอบได้ที่ 1 ทุกครั้ง เมื่ออายุได้ 17 ปี เขาสอบเข้าศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเวียนนาได้ หลังจากเรียนจบเขาได้ค้นคว้าต่อทางด้านเซลล์สมอง และได้ไปศึกษาเกี่ยวกับโรคทางสมองและประสาทที่กรุงปารีสกับชาร์โก ซึ่งเป็นหมอรักษาคนไข้ที่เป็นอัมพาตอยู่นั่น ปรอยด์ได้พบว่าคนไข้บางรายป่วยเป็นอัมพาตเนื่องจากภาวะทางจิตใจไม่ใช่ทางร่างกาย เมื่อกลับมายังกรุงเวียนนา เขาตัดสินใจทำงานเป็นแพทย์ทางด้านสมองและประสาท และแต่งงานกับมาร์ธา เบิร์นเนย์ จนมีลูกด้วยกันถึง 6 คน

ฟรอยด์ได้พบคนไข้ที่เป็นอัมพาตเนื่องจากปัญหาทางจิตใจหลายราย เขาจึงใช้วิธีการรักษาแบบจิตวิเคราะห์ คือให้ผู้ป่วยเล่าถึงความคับข้องใจหรือความหวาดกลัวและพยายามให้ผู้ป่วยเข้าใจเหตุการณ์นั้น เพื่อลดความขัดแย้งในใจ ปรากฎว่ามีผู้ป่วยหลายรายหายจากการอัมพาตเมื่อรักษาด้วยวิธีนี้

ในตอนแรก มีผู้คัดค้านไม่ยอมรับ แต่ฟรอยด์ก็ได้ศึกษาและทดลอง จนผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับทั่วไปในปี 1930

ฟรอยด์เป็นทั้งแพทย์และนักจิตวิทยา เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาทางด้านจิตวิทยา ทฤษฎีต่างๆ ของเขาที่ค้นพบยังคงนำมาใช้รักษาโรคทางจิตอยู่ทุกวันนี้ เช่น ทฤษฎีบุคคลิกภาพแบบจิตวิเคราะห์ ซึ่งกล่าวว่า พลังจิตใต้สำนึกมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และจำแนกบุคคลให้แตกต่างกัน

ในปี 1938 กองทัพนาซีของเยอรมัน เข้ายึดครองออสเตรีย ฟรอยด์ต้องหลบหนีไปอยู่ที่อังกฤษและถึงแก่กรรมในวันที่ 27 สิงหาคม 1939 ด้วยโรคมะเร็งและมีอายุได้ 83 ปี

ฟรอยด์เชื่อว่าจิตประกอบด้วยพลังจิต 3 ส่วนคือ
อิด (Id) = เป็นแรงขับให้เกิดความต้องการ เช่น ความหิว ความรัก เป็นต้น
อีโก (Ego) = เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตัดสินใจ
ซูเปอร์อีโก (Super Ego) = เป็นส่วนที่ได้รับการอบรมแล้ว รู้จักรับผิดชอบ รู้จักควบคุมอารมณ์


 

ซิกมันด์ ฟรอยด์

Sigmund Freud   ค.ศ.  1856-1939

       มรดกของฟรอยด์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเครื่องมือทางภาษาที่เขามอบเป็นรางวัลให้แก่โลกสมัยใหม่มากกว่าสิ่งอื่นใด   คำศัพท์ที่เขานำมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันในทุกวันนี้ได้แก่  phychoanalysis , Free association   , ID , ego   , neuroses  แนวทางการเข้าสู่ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างที่ฟรอยด์นำมาใช้วิเคราะห์เรื่องที่ยุ่งยากในตัวเองซึ่งยากแก่การทำให้เป็นจำนวน  ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ที่ทำงานสาขานี้นำไปสร้างผลงานของตน  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44709900

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!