Computer Hardware PDF พิมพ์

หน่วยรับข้อมูล (Input unit)

  • เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้นำไปประมวลผล โดยอาศัยอุปกรณ์รับข้อมูลหลากหลายรูปแบบ

  • ข้อมูลที่นำเข้าคอมพิวเตอร์ เป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปทรง สี อุณหภูมิ เสียง ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่สามารถส่งเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลได้

คลิกค่ะ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43459360

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!