What is Biotechnology PDF พิมพ์

     ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีชีวภาพ  เรามักหมายถึง เทคโนโลยีสมัยใหม่  ที่มีวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชาผสมผสานกันอยู่  ทั้งชีววิทยา เคมี ชีวเคมี  ไปจนถึง ฟิสิกส์ และวิศวกรรม  ซึ่งอาจเรียกได้ว่า เป็น สหวิชาการ ที่นำความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

คลิกค่ะ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43708375

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!