Home arrow บทความทั้งหมด arrow คมวาทะ arrow การอ่าน...ทำให้คนเต็ม
Home    Contactsการอ่าน...ทำให้คนเต็ม PDF พิมพ์
ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง

ความรู้ (Knowledge) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
 


การอ่าน...ทำให้คนเต็ม
การฟัง.....ทำให้คนพร้อม
การเขียน..ทำให้คนประณีต

Thailegal 

พระภิกษุเป็นผู้อยู่ใน สถาบันอนาถาต้องทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย
ประทังชีวิตอยู่เพียงปัจจัยสี่ คือ 
บิณฑบาตหรืออาหารที่เขาถวาย
จีวรเครื่องนุ่งห่มได้มาจากผ้าติดศพ
คิลาณเภสัชคือยารักษาโรคประกอบด้วยยาดอง ด้วยน้ำมูตรเน่า 
กับ เสนาสนะคืออยู่อาศัยตามโคนไม้ 
แม้จะอยู่กุฏิที่มีคนเขาถวาย ก็ห้ามสร้างยาวเกิน เก้าคืบพระสุคต

จงรู้จักให้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ และรู้จักเกรงใจ แล้วชีวิตจะมีสุข

Thailegal

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43463834

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!