Home arrow คมวาทะ arrow ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย
Home    Contactsไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย PDF พิมพ์
บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย

เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64  
 


 ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในฐานะตำแหน่งหรือ

เงื่อนไขใดย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของแผ่นดินและอยู่ใน

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเหมือนกันหมด

Thailegal
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43458233
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!