ฟิสิกส์สาร PDF พิมพ์

คณะผู้จัดทำ
ผศ.สดชื่น วิบูลยเสข
ผศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
อ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
อ.ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ
อ.จตุพร  สายสุด
คุณ ณฤทธิ์ ปิฎกรัชต์
 

ที่อยู่ติดต่อเพื่อส่งบทความและข้อเสนอแนะ

บก. ฟิสิกส์สาร
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง
จ. เชียงใหม่ 50200

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44382211

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!