Home arrow คมวาทะ arrow ใครคือครู............ ครูคือใคร..
Home    Contactsใครคือครู............ ครูคือใคร.. PDF พิมพ์

ใครคือครู........ ครูคือใคร....... ในวันนี้

ใช่อยู่ที่...... ปริญญา..... มหาศาล

ใช่อยู่ที่....... เรียกว่า....... ครูอาจารย์

ใช่อยู่นาน.......สอนนาน.......ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ...... ชี้นำ .........ทางความคิด

ให้รู้ถูก ...... รู้ผิด ...... คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์ ...... รู้ยาก ....... รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน...... แปลงสู้ .......รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ..เสริมสร้าง.วิญญาณมนุษย์

ให้สูงสุด .......กว่าสัตว์ ...... เดรัจฉาน

ครูคือผู้ ...........สร้างสม ....... อุดมการณ์

ครูทำงาน ......เหนื่อยเพื่อใคร... ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น .......นักสร้าง ........ที่ใหญ่ยิ่ง

สร้างคนจริง .สร้างคนกล้า..สร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ .......ได้เป็นตัว ....ของตัวเอง

ขอมอบเพลง....... นี้มา......... บูชาครู

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43345080

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!