เดซิเบล PDF พิมพ์
   เดซิเบล (decibel) เป็นหน่วยวัดความเข้มของเสียง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นหน่วยวัด ความดังของเสียงนั่นเอง มาจากสูตร

โดย คือความเข้มของเสียง มีหน่วยเป็นเดซิเบล, I คือความเข้มของเสียง, I0 คือความเข้มของเสียงต่ำสุดที่มนุษย์จะได้ยิน คือ 10-12 วัตต์/ตารางเมตร

คลิกค่ะ  ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44363209

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!