Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์ arrow แบบทดสอบเรื่องอะตอม
Home    Contactsแบบทดสอบเรื่องอะตอม PDF พิมพ์
   1. แบบทดสอบ  เรื่อง แบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน และรัทเทอร์ฟอร์ด  คลิกค่ะ

 

   2. แบบทดสอบ  เรื่อง อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป   คลิกค่ะ

 

   3. แบบทดสอบ   เรื่อง คลื่นและสเปกตรัมของแสงขาว    คลิกค่ะ

 

   4. แบบทดสอบ เรื่อง สเปกตรัมและการแปลความหมาย   คลิกค่ะ

 

   5. แบบทดสอบ  เรื่อง การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม   คลิกค่ะ

 

   6.แบบทดสอบ  เรื่อง วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ    คลิกค่ะ

 

   7. แบบทดสอบ เรื่อง ขนาดอะตอมและรัศมีไอออน   คลิกค่ะ

 

   8. แบบทดสอบ  เรื่อง พลังงานไอออไนเซชัน   คลิกค่ะ

 

   9. แบบทดสอบ  เรื่อง ค่า EN, EA จุดเดือด , จุดหลอมเหลว    คลิกค่ะ

 

   10. แบบทดสอบ เรื่อง เลขออกซิเดชัน  คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47706590

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!