Home arrow บทความทั้งหมด arrow คมวาทะ arrow วาทะของ ไอน์สไตน์ ...
Home    Contactsวาทะของ ไอน์สไตน์ ... PDF พิมพ์
ทฤษฎี คือคำอธิบายสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้...
It is the theory that describes what we can observe.


สองสิ่งที่ไม่อาจประมาณได้คือ จักรวาล และความไม่รู้ของมนุษย์ แต่สำหรับจักรวาล ผมไม่ค่อยแน่ใจ ...
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."


สามัญสำนึก เกิดจากการสะสม อคติ ของคนอายุ 18...
Common sense is the collection of prejudices acquired by the age of eighteen

ควรทำทุกๆสิ่งให้ง่ายเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ใช่ทำแบบโง่ๆ...
Everything should be made as simple as possible, but not simpler


วิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อไม่ให้ทำผิดคือ อย่าคิดอะไรใหม่ๆ
The only sure way to avoid making mistakes is to have no new ideas


จินตนาการ มีความสำคัญมากกว่า ความรู้... (แต่คุณต้องมีครบ ทั้งสองอย่าง)
Imagination is more important than knowledge


ไอน์สไตน์ยืนยันอีกครั้งว่า ในวิธีคิดของเขา จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้...
When I examine myself and my methods of thought, I come to the conclusion that the gift of fantasy has meant more to me than my talent for absorbing positive knowledge


สิ่งที่เข้าใจได้ยากมากคือ –โลกก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้เหมือนกันนะ. .
The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible


เราย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้สติระดับเดียวกับ ผู้ที่สร้างมัน(ปัญหานั้น) ขึ้นมา...
No problem can be solved from the same level of consciousness that created it


ในความวุ่นวาย จงหาความเรียบง่าย
ในความขัดแย้ง จงมองหาความเข้ากันได้
ในความวิกฤติ จงมองหาโอกาส...
1. Out of clutter, find simplicity. 2. From discord, find harmony. 3. In the middle of difficulty lies opportunity


ความคิดที่ยิ่งใหญ่มักถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากคนทั่วๆไป...
Great spirits have always encountered violent
opposition from mediocre minds


การสร้างสูตรคณิตศาสตร์แทนปัญหาใดๆ สำคัญกว่าการหาคำตอบของมัน การสร้างโจทย์ใหม่ๆ ด้วยมุมมองใหม่ๆ ต้องการ-จินตนาการที่สร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง…
The mere formulation of a problem is far more often essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle requires creative imagination and marks real advances in science


ความรู้สึกที่บรรเจิดและล้ำลึกที่สุด คือความสามารถหยั่ง ถึงความลึกลับ เพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง…
ผู้ที่ไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ ย่อมเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และเปรียบเหมือนกับคนที่ตายแล้ว…
The most beautiful and profound emotion we can experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is good as dead


มนุษยชาติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวาล ที่จำกัดทั้ง
เวลาและสถานที่ เขาค้นพบตัวเอง ความคิด ความรู้สึก ที่แยกออกจากคนอื่นๆ สิ่งที่หลอกลวงนี้คือคุกสำหรับเรา แยกเราให้สนใจแต่ความต้องการของตนเอง และความรักของคนใกล้ชิด งานของเราคือ หนีออกจากพันธนาการนี้ ทำใจให้กว้าง รักทุกสิ่ง อาจไม่มีใครทำได้โดยสมบูรณ์ แต่ความพยายามที่จะทำ ย่อมทำให้เราเป็นอิสระและมีความมั่นคง ภายใน
A human being is part of the whole, called by
us 'Universe'; a part limited in time and space. He
experiences himself, his thoughts and feelings as
something separated from the rest--a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole nature in its beauty. Nobody is able to achieve this completely but striving for such achievement is, in itself, a part of the liberation and a foundation for inner security


จุดประสงค์หลักของวิทยาศาสตร์ คือ เพื่อสร้างตัวแทนของข้อมูลจำนวนมากที่สุด โดยอาศัย สัจพจน์ จำนวนน้อยที่สุด
The grand aim of all science is to cover the greatest number of empirical facts by logical deduction from the smallest number of hypotheses or axioms.

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43709912

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!