Home arrow ความรู้รอบตัว arrow วันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)
Home    Contactsวันบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) PDF พิมพ์
 

     วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันบริจาคโลหิตโลก" (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก

     จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล (International Federation of Red Cross and Red Crescent) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization), The International Federation of Blood Organization และ The International Society of Blood Transfusion ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันบริจาคโลหิตโลก" (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก

      ดร.คาร์ล แลนด์สไดเนอร์ (Karl Landsteiner) เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1868 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในครอบครัวนักกฎหมาย และนักหนังสือพิมพ์ ที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงในยุคนั้น พออายุได้ 6 ขวบ บิดาของเขาก็เสียชีวิต

     คาร์ลมีความสนใจทางการแพทย์ มาตั้งแต่ต้น เขาได้เข้าศึกษาในวิชาแพทยศาสตร์ จนสำเร็จเป็นนายแพทย์ เมื่อปี ค.ศ. 1891 ต่อจากนั้น เขาก็ได้ทำงานทางด้านวิจัย และค้นคว้าทางการแพทย์ เกี่ยวกับแบคทีเรียและพยาธิวิทยา ในโรงพยาบาลที่กรุงเวียนนา และเริ่มสนใจ เรื่องรากฐานของภูมิคุ้มกันและพยาธิวิทยา ตลอดระยะเวลาร่วม 20 ปี ที่เขาทำการค้นคว้าวิจัยนั้น

      เขาได้เขียนตำรา และเอกสารทางการแพทย์ ออกมามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์ และมีความสำคัญ ทางวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอันมาก อาทิเช่น ลักษณะของเนื้อเยื่อที่เป็นโรค เรื่องภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย โรคเลือดในปัสสาวะ สาเหตุของโรคไขสันหลังอักเสบ และภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคนี้ และการค้นพบ ที่ทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมากที่สุด ก็คือ การค้นพบชนิดของหมู่เลือดในคน

       ในสมัยนั้นการให้เลือดแก่ผู้ป่วย ยังไม่ค่อยได้รับผลสำเร็จนัก เพราะเลือดที่ให้ มักตกตะกอนในสายเลือดของผู้ป่วย และเม็ดเลือดมักจะแตก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อค เป็นดีซ่าน โดยคาร์ลได้ให้ข้ออธิบายไว้ว่า ที่เป็นเข่นนี้ ก็เพราะเม็ดเลือดในคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปฏิกิริยา ระหว่างเม็ดเลือดที่ต่างชนิดกัน และเกิดการตกตะกอนขึ้น

       ในปี ค.ศ. 1909 เขาได้ตีพิมพ์เอกสาร แสดงให้เห็นว่าเลือดของมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด คือ เอ บี เอบี และโอ และได้ทำการชี้แจงว่า การถ่ายเลือดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ที่มีกลุ่มเลือดเดียวกัน เลือดจะไม่เกิดปฏิกิริยาตกตะกอน นอกจากว่าบุคคลทั้งสอง จะมีเลือดคนละกลุ่ม ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล จากการค้นพบในครั้งนี้ ทำให้คาร์ลได้รับรางวัลโนเบล ในปี ค.ศ. 1930 ต่อมาคาร์ลเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1943 ด้วยโรคหัวใจ รวมอายุได้ 75 ปี

      ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ก็ยังคงจัดงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ โดยในปี 2005 นี้ได้กำหนดคำขวัญไว้ว่า "โลหิต...ให้เพื่อชีวิต" หรือ “Celebrating your gift of blood”

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 45850492

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!