Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
Home    Contactsนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง PDF พิมพ์
 

ประวัติย่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
(ครม.ชุด นายสมัคร สุนทรเวช)


วันเข้ารับตำแหน่ง : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เกิดเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2502

การศึกษา
-ประถมศึกษา : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
-มัธยมต้น : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
-มัธยมปลาย : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
-ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
-พ.ศ.2528 เลขานุการส่วนตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
-พ.ศ.2529 ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
-พ.ศ.2535 ประกอบธุรกิจด้านเกษตร
-พ.ศ.2535 - 2539 ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา
-พ.ศ.2539 ลงสมัครสมาชิกสสภาผู้แทน จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตหนึ่ง สองครั้ง ครั้งล่าสุด ปี 2539 ได้รับคะแนน 67,583 คะแนน
-พ.ศ.2539 - พ.ศ.2540 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดฉะเชิงเทรา
-เป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องรัฐธรรมนูญให้แก่นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรากว่าร้อยครั้ง
-พ.ศ.2542 คณะทำงาน โครงการแผนกลยุทธ์การวิจัย ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤติเพื่อฟื้นฟูชาติ
กลุ่มทรัพยากรจากป่า เพื่อรายงานผลต่อ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ปี 2542
-กรรมาธิการการตำรวจ

----------------------------------------------------------
ที่มา: http://www.thaigov.go.th

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43478651

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!