Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow ควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยตนเอง
Home    Contactsควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยตนเอง PDF พิมพ์

ผู้ที่อยู่ในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์  สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆผ่านเวบไซด์นี้ได้  ทดลองดูว่า  คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างไร   เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น คลิกเพื่อเข้าทำการทดลอง

ใบบันทึกผลการทดลอง

ลำดับที่

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44700577

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!