Home arrow บทความทั้งหมด arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow ยอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm 1787 - 1854)
Home    Contactsยอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm 1787 - 1854) PDF พิมพ์


ยอร์จ ไซมอน โอห์ม (George Simon Ohm 1787 - 1854)

โอห์มเกิดในปี ค.ศ. 1787 ที่เมือง เออร์แลงเกน (Erlangen) ประเทศเยอรมัน เมื่อโตขึ้นเขาก็ทำงานไปพร้อมกับศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตน เองจนได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยถึงระดับปริญญาเอก

ในปี ค.ศ. 1822 เขาได้อ่านบทความเกี่ยวกับความร้อนที่ไหลผ่านตัวนำอย่าง ละเอียด ทำให้ เขาสนใจที่จะทำการทดลองเรื่องการไหลของกระแสไฟฟ้าในเส้น ลวดตัวนำ ดูบ้าง เพระเห็นว่ามีแนวคิดใกล้เคียงกับเขา หลังจากนั้นเขาก็ สรุปได้ ว่า กระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

1. วัสดุที่นำมาทำเส้นลวด

2. ความยาวของเส้นลวด

3. พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวด

คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44122056

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!