Home arrow ความรู้รอบตัว arrow เ รื อ ห ล ว ง จั ก รี น ฤ เ บ ศ ร
Home    Contactsเ รื อ ห ล ว ง จั ก รี น ฤ เ บ ศ ร PDF พิมพ์
H.T.M.S. CHAKRI  NARUEBET

ร.ล.จักรีนฤเบศร
ค ร อ ง เ ว ห า   ค ร อ ง น ที   จั ก รี น ฤ เ บ ศ ร

  เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ของไทย มีเครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือ
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งนับว่าเป็นเรือที่มีอานุภาพสูง มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้งการรบ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

build3.JPG (7976 bytes)

เรือหลวงจักรีนฤเบศร สร้างโดยบริษัทบาซาน ประเทศสเปน
ด้วยวงเงินประมาณ 7,100 ล้านบาท
(สมัยเงินบาทยังไม่ลอยตัวนะ)

build2.JPG    build.JPG
รูปเรือขณะก่อสร้างที่ประเทศสเปน

ภ า ร กิ จ เ รื อ ห ล ว ง จั ก รี น ฤ เ บ ศ ร


ภารกิจที่สำคัญยามสงบ

 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล
 • ปฏิบัติการอพยพประชาชน
 • ปฏิบัติการควบคุมและรักษาสิ่งแวดล้อม
  ในทะเลและบริเวณชายฝั่ง
 • คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในทะเล


ภารกิจที่สำคัญในยามสงคราม

 • เป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชา
  กองเรือในทะเล
 • ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยทาง
  อากาศให้กับกองเรือ
 • ควบคุมการปฏิบัติการป้องกันภัยผิวน้ำ
  ให้กับกองเรือ
 • ปราบเรือดำน้ำให้กับกองเรือ
 • สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
   

ร.ล.จักรีนฤเบศร สามารถบรรทุก เฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบิน รบจำนวน 15 ลำ ภายในมีทั้งหมด 11 ชั้น นอกจาก ห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ ห้องควบคุมการเดินเรือแล้ว ยังมีโรงพยาบาล ขนาด 15 เตียง
มีห้องผ่าตัด ห้อง X-Ray ห้องทำฟัน ห้องครัว ห้องรับรอง ห้องลูกเรือ 600 กว่าห้อง

ใช้เครื่องยนต์ได้ 2 แบบ คือ ดีเซล และก๊าซเทอร์บาย

อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เครื่องดีเซล ประมาณ 1,000 ลิตร ต่อ ชม.   ก๊าซเทอร์บาย   ประมาณ 5,000 ลิตร ต่อ ชม.

oper.JPG
นี่คือห้องผ่าตัด

dent.JPG
นี่ก็ห้องทำฟัน

ขณะจอดอยู่มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 453 คน  และถ้าออกเรือมีเจ้าหน้าที่ประจำ 601 คน

dum.JPG     toil.JPG
ห้องนักกล้าม กับห้องน้ำครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43482685

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!