Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์ arrow เครื่องมือในจินตนาการของฟาราเดย์
Home    Contactsเครื่องมือในจินตนาการของฟาราเดย์ PDF พิมพ์
  

ปี ค.ศ.  1832  ฟาราเดย์ ได้สร้างเครื่องมือในจินตนาการขึ้นมา  ซึ่งเขาเชื่อว่าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากการไหลของกระแสน้ำ    โดยใช้แผ่นโลหะยาว a  และกว้าง b วางอยูคนละฝั่งของแม่น้ำ  กว้าง w   ให้ความเร็วของน้ำเป็น v   และมีทิศทางการไหลตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโลก B   จงแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R  คือ  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43459619

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!