Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow การแผ่รังสีของอะตอม
Home    Contactsการแผ่รังสีของอะตอม PDF พิมพ์

แอพเพล็ตนี้แสดงการดูดกลืนและการเปล่งโฟตรอนของอะตอม


เมื่ออิเล็กตรอนดูดกลืนโฟตรอน  อิเล็กตรอนจะยกตัวขึ้นสู่สภาวะพลังงานสูงและเปลี่ยนวงโคจรไปสู่ระดับที่สูงกว่า  แต่เมื่อถูกกระตุ้นจากภายนอก มันจะกลับเข้าสู่สภาวะพลังงานต่ำ ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของโฟตรอน  และเปลี่ยนวงโคจรไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44439038

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!