Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent)
Home    Contactsหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) PDF พิมพ์

นำหลอดฟลูออเรสเซนต์มาต่อเข้ากับส่วนอื่นดังรูป เราสามารถทำให้หลอดฟลูออเรสเซนต์ติดและสว่างปกติได้ โดยทำตามข้อใดข้อเดียวดังนี้

 • สับสวิตช์ S1 ลงอันเดียว
 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน
 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S2 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม
 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S1 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม

 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน
 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S2 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม
 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S1 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม

 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S2 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม
 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S1 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม

 • สับสวิตช์ S1 และ S2 ลงพร้อมกัน ต่อมาสักครู่จึงยก S1 ออกให้อยู่ในสภาวะเดิม

 •  ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

  ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

   
  < ก่อนหน้า   ถัดไป >
  สถิติผู้เยี่ยมชม: 44438926

  สมัครสมาชิก
  เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!