Home arrow ความรู้รอบตัว arrow ใครคือคนแรกที่คำนวณหามวลของโลก
Home    Contactsใครคือคนแรกที่คำนวณหามวลของโลก PDF พิมพ์

    การคำนวณหามวลของโลกมีขึ้นครั้งแรกเมื่อต้นศตวรรษที่  19  โดยเฮนรี่ คาเวนดิส คำนวณโดยใช้กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน  วิธีทางคณิตศาสตร์ของนิวตันกำหนดให้แรงดึงดูดระหว่างวัตถุ 2  ก้อนมีค่าเท่ากับค่าคงที่ G  คูณกับผลคูณของมวลทั้งสองก้อน  หารด้วยระยะทางระหว่างวัตถุ   2  ก้อนยกกำลังสอง     คาเวนดิสคำนวณหาแรงดึงดูดแล้วจึง หาค่า G  จากนั้นนำตัวเลขที่ได้ไปใส่ตามสมการของนิวตันและพบว่ามวลของโลกมีค่าเท่ากับ  5.8  เท่าของ  เลข 10  ยกกำลัง  21  ตัน    

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43510554

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!