Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow สนามแม่เหล็ก
Home    Contactsสนามแม่เหล็ก PDF พิมพ์

บทความอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสนามแม่เหล็ก

   เมื่อเราวางเข็มทิศไว้ ณ ที่ต่างๆ บนผิวโลกเข็มทิศจะวางตัวในแนวเหนือใต้  จากการสำรวจทำให้ทราบว่าแนวการเรียงตัวของเข็มทิศ  จะมีทิศเปลี่ยนไปตามตำแหน่งต่าง ๆ  และมีทิศพุ่งเข้าสู่ผิวโลกที่บริเวณหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์  (แถวประเทศแคนาดา)  และอีกบริเวณหนึ่งที่ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์  (แถวประเทศออสเตรเลีย)  เสมือนว่ามีแม่เหล็กที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอยู่ภายในโลก  เนื่องจากเราเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือว่า "ขั้วเหนือ"  และเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศใต้ว่า "ขั้วใต้"   ฉะนั้นปลายขั้วเหนือของแม่เหล็กโลก  ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์ และปลายขั้วใต้ของแม่เหล็กโลก ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์  คลิกอ่านต่อครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 44438324

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!