Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์ arrow วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร และฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Home    Contactsวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร และฟิสิกส์พื้นฐาน 1 PDF พิมพ์

ทดสอบก่อนและหลังเรียน

วิชาฟิสิกส์ 1  สำหรับวิศวกร และฟิสิกส์พื้นฐาน 1

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 20  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  5  ,  10  , 15   และ  20   ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

ทดสอบก่อนเรียนฟิสิกส์  1   ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน 100  ข้อ  คลิกค่ะ

ทดสอบหลังเรียนฟิสิกส์  1   ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน 100  ข้อ  คลิกค่ะ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43459566

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!