Home arrow Youtube arrow โลหะหนักคืออะไร
Home    Contacts



โลหะหนักคืออะไร PDF พิมพ์

   คือโลหะที่ไม่สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ  เช่น ปรอท  ตะกั่ว และแคดเมี่ยม เป็นต้น คลิกครับ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/oqSQL625m3Q

โลหะ คือ วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มากมาย นั่นคืออิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มันมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น

  • เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีมาก
  • ไม่ยอมให้แสงผ่าน
  • ผิวของโลหะที่ขัดเรียบจะเป็นมันวาว
  • โลหะมีความแข็งแรงพอสมควรและสามารถแปรรูปได้จึงถูกใช้งานในด้านโครงสร้างอย่างกว้างขวาง
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47197485

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!