Home arrow Youtube arrow เอนโดสโคป
Home    Contactsเอนโดสโคป PDF พิมพ์

  คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/HwduWROHrDU

กล้องส่องตรวจจับภาพด้วยสัญญาณแสงขนาดเล็กที่ประกอบด้วยเมมส์สแกนเนอร์ (MEMS Scanner) ที่สามารถตรวจจับมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ เพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง นวัตกรรมของการส่องตรวจจับภาพด้วยสัญญาณแสงนี้จะช่วยตรวจหาโรคมะเร็งที่เกิดอยู่ในพื้นผิวชั้นบน (Epithelial Cancers) ซึ่งพบโดยส่วนใหญ่ในมะเร็งระยะเริ่มต้น ของมะเร็งลำไส้ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น การตรวจจับภาพด้วยสัญญาณแสงไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับการตรวจหามะเร็ง แต่ยังช่วยในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่พัฒนาเป็นเนื้องอกร้าย (Oncogenesis) และการพัฒนาของโรคมะเร็งโดยการใช้เทคนิคการเรืองแสงร่วมกับกล้องตรวจจับภาพด้วยสัญญาณแสงสำหรับการตรวจในระดับใต้ผิว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ในการศึกษาและติดตามการทดลองเกี่ยวกับเซลล์ โรคและยีนในสภาพแวดล้อมจริง (in vivo) ยกตัวอย่างงานวิจัยด้านประสาทวิทยาที่ศึกษาการทำงานและโรคของสมอง ในงานวิจัยทางชีววิทยาในการศึกษาเกี่ยวกับโรคในระดับเซลล์ ในงานวิจัยทางด้านระบบนำส่งยา (drug delivery) เป็นต้น

กล้องตรวจจับภาพด้วยสัญญาณแสงที่พัฒนาขึ้นนั้นอาศัยคุณสมบัติที่เหมาะสมของอุปกรณ์ทางแสงที่สามารถทำการเก็บภาพเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดสูง ทำงานได้ในระยะไกล มุมมองกว้าง ภาพมีความชัดเจน เป็นต้น นอกจากนี้การออกแบบสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีเครื่องกลจุลภาคขนาดเล็ก (MEMS)

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46754454

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!