Home arrow Youtube arrow 100 วินาที ความรู้เรื่องสุริยุปราคา
Home    Contacts100 วินาที ความรู้เรื่องสุริยุปราคา PDF พิมพ์

    คลิกค่ะ 

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/50cAjlGOu4c

สุริยุปราคาแบบต่างๆ

เงาของดวงจันทร์มี 2 แบบ คือ เงามืด กับเงามัวพื้นที่ส่วนใดบนโลกเงามืด ของดวงจันทร์ทอดผ่าน ผู้คนในแทบนั้นจะมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มืดหมดดวง เกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนผู้คนในพื้นที่ที่งัวเคลื่อนผ่านจะมองเห็นเป็น สุริยุปราคาชนิดบ่างส่วน ในกรณีที่เงามืดของดวงจันทร์ทอดผ่านเลยขั้วเหนือเหนือขั้วใต้ของโลกไปในอวกาศครั้งนั้นก็ไม่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงให้เห็น คงมีแต่เพียงสุริยุปราคาชนิดบ่างส่วนให้เห็นในพื้นที่ที่เงามัวเคลื่อนผ่านเท่านั้น สุริยุปราคาแบบที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อ เงามืดของดวงจันทร์เคลื่อนผ่านโลก แต่เงามือไม่ยาวพอที่จะตกลงสัมผัสพื้นโลกได้ ปลายกรวยแหลมของเงามืดจึงตกลงที่จุดหนึ่งในอวกาศก่อนสัมผัสผิวโลกกรณีเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ไกลออกไปในวงโคจรรอบโลก จึงปรากฎมีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์จนไม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ให้มือมิดหมดดวงได้ยังคงมีขอบดวงอาทิตย์ เหลือล้อมดวงดำของดวงจันทร์ เรียกว่าเป็น สุริยุปราคาวงแหวน (Annular ecilpse) Annular มาจากภาษาละตินแปลว่าแหวน 

สุริยุปราคาแบบเต็มดวง
สัมผัสแรก เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์แตะขอบตะวันตกของดวงอาทิตย์ อีกราว 1 ชั่วโมง จึงเกิด สัมผัสที่2 เมื่อเริ่มเกิดเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง ปรากฎการณ์พิเศษ เช่นสร้อยลูกปัดเบลลี่ย์ แหวนเพชร หรือ แถบคลื่นเงา จะเห็นได้เฉพาะระยะใกล้สัมผัสที่2 และ 3 เท่านั้น ส่วนสัมผัสที่ 4 เกิดขึ้นเมื่อ ดวงจันทร์เคลื่อนผ่านพ้นดวงอาทิตย์โดยสมบูรณ์ เป็นการสิ้นสุดดุริยุปราคาเต็มดวง
สุริยุปราคาแบบบางส่วน
สัมผัสแรก เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์แตะขอบตะวันของดวงอาทิตย์ แต่ไม่มีสัมผัสที่ 2 และ 3 คงมีแต่สัมผัสที่ 4 เมื่อสิ้นสุดปรากฎการณ์เท่านั้น
 สุริยุปราคาวงแหวน
หลังจากเกิดสัมผัสที่ 1 แล้ว สัมผัสที่ 2 จึงเกิดขึ้นเมื่อดวงดำของดวงจันทร์ซ้อนบังหน้าโดยดวงอาทิตย์อยู่รอบดวงจันทร์ครั้งแรก สัมผัสที่ 3 เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เลื่อนแตะขอบวงแหวนสว่างของดวงอาทิตย์อีกข้างหนึ่ง และสัมผัสที่4 คือเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านพ้นดวงอาทิตย์ เมื่อสิ้นสุดการเกิดสุริยุปราคา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46754572

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!