โกรเพียส(Walter Gropius) PDF พิมพ์
      วอลเตอร์ โกรเพียส สถาปนิกผู้เป็นศิษย์ของผู้วางรากฐานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผู้หนึ่ง คือ ปีเตอร์ เบห์เรนส์ ในปี ค.ศ.1919 โกรเพียส ได้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยโบโฮส วิทยาลัยแห่งศิลปะปฎิบัติ และสถาปัตย์ของเยอรมัน นักศึกษา ของเขาเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร เท่าๆกับการออกแบบ

       โกรเพียส ได้ออกแบบโรงงานเป็นหลัก แต่ยังได้รับผิดชอบในการสร้างศูนย์บัณฑิตฮาวาร์ดด้วย เขายังได้ ออกแบบวิทยาลัยหมู่บ้านอิมพิงตัน ในประเทศอังกฤษ ร่วมกับแมกซเวล ฟราย สถาปนิกชาวอังกฤษ โกรเพียสใช้คอนกรีต และ กระจกเป็นหลักในอาคารต่างๆของเขา และมักจะออกแบบให้มีฝนังกระจกสูงใหญ่ ในปี ค.ศ. โกรเพียส ได้ไปตั้งหลักแหล่ง อยู่ในสหรัฐอเมริกา.

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43459591

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!