Home arrow บุุคคลที่มีชื่อเสียง arrow 'ไพรัช ธัชยพงษ์' คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ ปี 54
Home    Contacts'ไพรัช ธัชยพงษ์' คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ ปี 54 PDF พิมพ์

 

Pic_227923

คณะกรรมการมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) มอบรางวัล "Quality Persons of The Year 2011" หรือ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2554 ด้านวิทยาศาสตร์ ให้เแก่ นายไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะได้รับการบันทึกชื่อและเกียรติประวัติไว้ในทำเนียบเกียรติยศ หรือ "Hall of Fame" ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำหรับนายไพรัช ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นที่ปรึกษางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเอกชน และกรรมการมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีผลงานสำคัญๆ มากมาย อาทิ ได้รับเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี 2527) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 2534) ได้รับรางวัลยกย่องส่งเสริมการใช้ดาวเทียมระหว่างประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2541) และเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถึง 7 ชิ้น

 
ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46720115

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!