Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2900
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2513
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28674
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10318
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8776
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3853
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4308
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5506
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86983
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7467
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6014
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3997
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3732
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3170
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3069
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3354
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3540
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3247
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3135
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2900
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2775
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3188
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2733
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3012
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7788
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5989
จุดศูนย์กลางมวล 3856
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4889
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5839
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12901
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15671
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12382
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12705
ข้อสอบวิชา สังคม 14782
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11912
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7703
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6060
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7297
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5745
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9883
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7194
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5672
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5242
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3332
ทดสอบความรู้รอบตัว 4006
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129532
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16407
อ.รจนา ใจห้าว 5200
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30444
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18568
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42816938
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!