Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2644
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2247
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28366
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10042
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8541
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3603
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4066
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5258
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86697
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7212
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5825
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3837
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3565
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3003
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2901
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3193
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3368
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3065
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2969
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2729
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2612
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3012
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2551
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2845
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7603
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5795
จุดศูนย์กลางมวล 3652
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4571
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5447
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12650
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15486
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12218
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12515
ข้อสอบวิชา สังคม 14607
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11720
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7542
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5890
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7124
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5555
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9654
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7019
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5514
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5062
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3166
ทดสอบความรู้รอบตัว 3836
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129320
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16227
อ.รจนา ใจห้าว 5025
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30236
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18390
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40833972
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!