Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2711
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2322
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28460
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10120
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8606
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3672
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4130
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5328
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86787
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7288
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5872
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3882
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3608
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3047
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2945
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3236
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3416
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3115
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3014
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2779
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2652
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3060
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2600
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2885
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7655
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5841
จุดศูนย์กลางมวล 3711
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4698
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5586
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12711
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15527
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12257
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12567
ข้อสอบวิชา สังคม 14652
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11769
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7580
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5936
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7166
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5605
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9734
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7064
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5552
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5108
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3206
ทดสอบความรู้รอบตัว 3877
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129388
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16276
อ.รจนา ใจห้าว 5069
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30286
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18437
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41347895
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!