Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2563
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2167
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21398
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9564
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8292
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3427
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3890
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5102
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80721
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6943
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5671
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3724
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3474
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2878
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2815
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3111
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3163
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3007
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2901
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2671
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2536
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2788
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2475
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2746
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7494
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5724
จุดศูนย์กลางมวล 3574
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4533
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5463
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12272
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14537
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11732
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12006
ข้อสอบวิชา สังคม 14262
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11360
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7344
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5768
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6977
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5468
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9432
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6973
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5468
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4995
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3106
ทดสอบความรู้รอบตัว 3721
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 109464
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15129
อ.รจนา ใจห้าว 4723
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30086
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17520
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 39407489
ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!