Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2877
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2489
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28649
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10280
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8749
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3821
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4283
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5484
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86960
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7443
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5986
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3980
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3715
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3153
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3050
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3337
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3524
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3227
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3115
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2882
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2759
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3171
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2716
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2996
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7771
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5971
จุดศูนย์กลางมวล 3835
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4863
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5803
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12876
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15651
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12365
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12685
ข้อสอบวิชา สังคม 14762
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11889
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7684
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6043
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7281
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5726
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9863
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7172
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5652
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5219
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3312
ทดสอบความรู้รอบตัว 3983
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129510
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16390
อ.รจนา ใจห้าว 5182
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30414
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18549
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42598535
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!