Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2639
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2246
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28359
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10040
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8538
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3596
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4064
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5255
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86694
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7210
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5826
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3836
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3565
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3004
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2902
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3195
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3369
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3066
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2969
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2730
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2612
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3013
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2552
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2843
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7603
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5788
จุดศูนย์กลางมวล 3652
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4564
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5441
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12632
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15479
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12213
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12515
ข้อสอบวิชา สังคม 14607
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11720
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7541
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5890
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7124
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5554
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9644
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7017
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5513
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5062
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3167
ทดสอบความรู้รอบตัว 3838
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129319
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16226
อ.รจนา ใจห้าว 5026
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30235
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18389
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40775690
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!