Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3286
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2880
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 29107
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10722
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9116
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4226
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4664
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5844
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87374
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7856
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6284
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4262
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4000
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3417
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3311
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3620
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3845
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3515
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3455
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3180
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3180
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3456
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2983
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3267
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8090
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6259
จุดศูนย์กลางมวล 4125
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5227
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6351
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13496
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16005
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12668
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12980
ข้อสอบวิชา สังคม 15053
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12182
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7976
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6324
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7563
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6016
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10161
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7484
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5926
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5494
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3575
ทดสอบความรู้รอบตัว 4262
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129817
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16650
อ.รจนา ใจห้าว 5455
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30993
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18866
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 47282194
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!