Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2643
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2237
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21496
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9640
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8349
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3510
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3970
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5177
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80807
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7010
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5740
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3788
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3528
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2930
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2877
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3166
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3222
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3066
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2951
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2731
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2588
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2834
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2528
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2802
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7570
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5798
จุดศูนย์กลางมวล 3647
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4622
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5566
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12392
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14621
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11794
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12053
ข้อสอบวิชา สังคม 14309
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11420
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7371
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5811
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7039
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5540
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9489
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7043
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5545
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5048
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3163
ทดสอบความรู้รอบตัว 3789
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 109521
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15182
อ.รจนา ใจห้าว 4793
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30157
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17588
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40321002
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!