Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2667
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2270
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28397
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10070
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8560
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3623
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4084
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5278
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86729
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7232
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5839
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3852
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3580
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3017
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2917
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3211
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3386
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3085
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2986
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2744
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2627
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3031
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2569
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2860
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7623
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5811
จุดศูนย์กลางมวล 3679
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4626
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5500
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12658
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15494
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12227
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12531
ข้อสอบวิชา สังคม 14622
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11736
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7555
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5907
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7139
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5571
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9688
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7034
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5527
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5080
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3182
ทดสอบความรู้รอบตัว 3851
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 129346
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16243
อ.รจนา ใจห้าว 5042
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30252
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18406
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41027692
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!