Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2490
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2086
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21587
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9511
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8247
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3401
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3846
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5052
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80839
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6918
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5647
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3697
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3472
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2868
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2795
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3081
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3139
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2976
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2872
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2654
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2519
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2792
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2467
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2730
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7453
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5681
จุดศูนย์กลางมวล 3521
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4466
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5359
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12084
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14494
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11690
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11975
ข้อสอบวิชา สังคม 14266
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11352
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7316
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5726
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6952
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5419
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9376
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6929
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5427
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4958
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3080
ทดสอบความรู้รอบตัว 3715
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 110046
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15145
อ.รจนา ใจห้าว 4723
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30012
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17528
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 38900066
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!