Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in c:\www\science-news\includes\database.php on line 216
ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน PDF พิมพ์
sci1 ขดลวดเทสล่า
(Tesla coil)


แสดงหลักการผลิตไฟฟ้าแรงดันสูงและความถี่สูงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การเหนี่ยวนำของหม้อแปลงไฟฟ้าและการอาร์คของกระแสไฟฟ้า ปลายส่วนบนสุดเป็นตัวแพร่กระจายรูปทรงกลมสำหรับปล่อยประจุไฟฟ้าแรงดันหลายแสนโวล์ทให้แพร่กระจายออกไปในอากาศเป็นระยะทางยาว สามารถมองเห็นเป็นเส้นประกายไฟฟ้าได้ด้วยตาเปล่าคล้ายประกายฟ้าแลบหรือฟ้าผ่า
sci2 ถาดไร้แรงเสียดทาน
(Frictionless Plate)

เป็นการสาธิตเรื่องแรงพยุงตัวและแรงเสียดทาน โดยใช้พัดลมแรงดันอากาศสูงเป่าอากาศผ่านฐานผิวเรียบมีรูพรุนและวางแผ่นพลาสติกลงบนฐานผิวเรียบดังกล่าว แผ่นพลาสติกจะสามารถเคลื่อนที่บนฐานผิวเรียบได้อย่างง่ายดายโดยมีน้ำหนักกดลงบนฐานผิวเรียบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อพัดลมหยุดทำงานแผ่นพลาสติกจะเคลื่อนที่ได้ยากเนื่องจากเกิดความฝืดระหว่างฐานผิวเรียบกับแผ่นพลาสติก
sci3 ชุดสาธิตการผสมสี
(Color Mixing)


ใช้แสงสี 3 สีคือ แดง เขียว และน้ำเงิน เป็นต้นกำเนิดแม่สี เรียกว่า "แสงสีปฐมภูมิ" เมื่อนำแม่สีทั้งสามผสมกันจะให้แสงสีขาว ปริมาณแสงแต่ละสีที่เปลี่ยนไปก็จะให้สีสันที่เรามองเห็นต่างกันไป ถ้านำสีปฐมภูมิสองสีมาผสมกันจะได้แสงสีอื่นแสงสีนั้นเรียกว่าแสงสีผสมหรือสีทุติยภูมิ
sci4 หลอดพลาสม่า
(Plasma Tube)

แสดงปรากฏการณ์การเกิดพลาสม่า โดยบรรจุก๊าซดิวทีเรียมในภาชนะปิดและให้ความร้อนจนกระทั่งเกิดการชนกันระหว่างอะตอมของก๊าซทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกเหลือแต่เพียงไอออนของก๊าซที่ร้อนเรืองแสง เรียกว่า พลาสม่า จากนั้นจะมีแรงผลักระหว่างอะตอมเกิดขึ้น ทำให้อะตอมกระเด็นไปชนผนังภาชนะเป็นผลให้พลังงานลดลง ไอออนของก๊าซร้อนเรืองแสงจะวิ่งโดยมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ทำให้สามารถมองเห็นเป็นเส้นเรืองแสงหลายเส้นวิ่งอยู่ภายในภาชนะ
sci5 คาไลโดสโคป
(Kaleidoscope)

ใช้กระจกเงาสร้างภาพลวดลายต่างๆที่สมมาตรกันและมีการปเลี่ยนแปลงของสีสันไปมา ที่ปลายข้างหนึ่งของกล้องสลับลายจะใส่วัตถุเล็กๆที่มีสีสดใสเอาไว้ภายในกล้องมีกระจกเงาสามอันวางทำมุมกัน 120 องศาตามแนวความยาวของท่อ กระจกแต่ละอันจะสร้างภาพเสมือนของวัตถุในกระจกอันอื่น ทำให้ได้ภาพเป็นวงเมื่อเรามองเข้าไปในรูที่ปลายฝั่งตรงข้าม
sci6 จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน
(Energy Convertion Bicycle)

จักรยานจะต่อส่วนจานหมุนล้อเข้ากับชุดกำเนิดไฟฟ้า เมื่อปั่นจักรยานจะทำให้ชุดกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามด้วย ส่งผลให้มีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นที่ขั้วไฟขาออกของชุดกำเนิดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ได้จะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อย ตามความเร็วของการปั่นจักรยาน คือ ถ้าปั่นช้าจะได้แรงดันไฟฟ้าน้อย ในทางกลับกัน ถ้าปั่นเร็วก็จะได้แรงดันไฟฟ้ามาก และถ้าไม่ปั่นเลยก็จะไม่มีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้น สามารถดูค่าแรงดันไฟฟ้าที่ปั่นออกมาได้ที่หน้าปัทม์ของมิเตอร์
sci7 เครื่องยนต์ผ่า
(Edge Cut Engine)

แสดงจังหวะการทำงานของกลไกและอุปกรณ์ส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ โดยตัวเครื่องยนต์จะถูกผ่าพื้นที่หน้าตัดบางส่วนออกให้เห็นโครงสร้างภายใน มีหลอดไฟแสดงสภาวะการทำงานของลูกสูบแต่ละลูกสัมพันธ์กันกับจังหวะการทำงานของชุดจ่ายไฟ และ หัวเทียน
sci8 วียูมิเตอร์
(VU Meter)

สาธิตการเปลี่ยนพลังงานเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้า มีช่องสำหรับตะโกนเสียง มีหลอดไฟเรียงแถวในแนวตั้ง โดยหลอดไฟจะติดเรียงจากล่างขึ้นบน หลอดไฟติดสูงมากหรือน้อยตามความดังของเสียงที่ตะโกน
 
sci9
บันไดจาคอบ
(JACOB'S LADDER)

เป็นการแสดงให้เห็นถึงการกระโดดข้ามระหว่างตัวนำสองตัวที่อยู่ห่างกันของไฟฟ้าแรงสูง โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้า 15,000 โวลท์จากหม้อแปลงไฟฟ้าต่อปลายเข้ากับลวดตัวนำปลายละตัว ช่องว่างด้านล่างสุดของลวดตัวนำทั้งสองห่างกันประมาณ 1 ซม. และช่องว่างด้านบนสุดห่างกันประมาณ 5 ซม. ประกายไฟฟ้าจะกระโดดพาดผ่านลวดตัวจากด้านล่างสุดและจะเคลื่อนสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปลายด้านบนสุด
sci10 สตริงเรย์
(String Ray)

สาธิตการเกิดคลื่นที่มีลักษณะซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องจนสามารถมองเห็นภาพของคลื่นดังกล่าวในลักษณะ หยุดนิ่งได้ ตัวเครื่องจะมีมอเตอร์เป็นตัวหมุนเชือกให้แกว่งไปด้วยความเร็วมาก น้อยเป็นช่วงๆ ตามจังหวะเวลา และมีแหล่งกำเนิดแสงที่เปลี่ยนสีได้ตามจังหวะเวลาส่องไปที่เส้นเชือกมองเห็นคลื่นของเชือกเป็นรูปคลื่นที่มีแถบสีสวยงาม
sci11
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแวนเดอกราฟฟ์
(Van de Graaff generator)

ประกอบด้วยสายพานยางเลื่อนตามแนวยาวสีกันกับลูกกลิ้งพลาสติกเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตย์ ด้านล่างของสายพานติดตั้งแผ่นโลหะไว้ใกล้ๆเพื่อดึงประจุลบต่อลงดิน ด้านบนของสายพานมีลูกกลิ้งพลาสติกอีกอันหนึ่งติดตั้งอยู่ในโดมโลหะกลวงโดยมีแผ่นโลหะติดตั้งใกล้กับสายพานและต่อสายไปยังโดมโลหะดังกล่าว เมื่อสายพานหมุนจะเกิดการลำเลียงประจุขึ้นไปสะสมที่โดมโลหะด้านบนเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตย์ศักย์สูง เมื่อใช้มือสำผัสที่โดมโลหะประจุที่สะสมอยู่จะเคลื่อนที่ผ่านร่างกายเพื่อปล่อยประจุและพยายามไหลออกทุกทิศทางทำให้เส้นผมและขนซึ่งเป็นส่วนที่เบาที่สุดตั้งชันขึ้นได้
sci12 กระดานชแลดนีย์
(Schladni's Figure)

สาธิตผลของการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างวัสดุสองชนิด ประกอบด้วยกระดานโลหะแผ่นเรียบโรยทรายเม็ดละเอียดลงบนกระดานบางๆให้ทั่วแผ่น ถูไนลอนกับขอบของกระดานโลหะทิศทางขึ้นและลง กระดานจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นจังหวะคลื่นความถี่ต่างๆ คลื่นเหล่านี้จะเสริมกันและหักล้างกันที่ตำแหน่งต่างๆบนแผ่นกระดาน จุดที่หักล้างกันกระดานจะนิ่งไม่มีการสั่นเกิดขึ้นเรียกว่า โนด (Node) จุดที่เสริมกันกระดานจะสั่นมากที่สุดเรียกว่า แอนติโนด (Antinode) เม็ดทรายจะกระโดดจากจุดที่สั่นมากไปอยู่ในส่วนที่นิ่ง ทำให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆบนกระดาน
sci13 พิณไร้สาย
(Hidden Wires Vina)

แสดงให้ทราบถึงหลักการทำงานของตัวตรวจจับทางแสง หรือ เซนเซอร์แสง (Photo Sensor) มีตัวรับแสงวางเรียงกันจากซ้ายไปขวาอยู่ส่วนบนของตัวพิณและมีตัวส่งแสงวางเรียงกันจากซ้ายไปขวาอยู่ส่วนล่างของตัวพิณซึ่งทั้งตัวรับแสงและตัวส่งแสงจะต้องมีตำแหน่งการวางตรงกันเป็นคู่ๆทุกตัว เมื่อใช้มือสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างกลางของตัวพิณจะทำให้แสงจากตัวส่งแสงถูกบังไม่สามารถส่องไปยังตัวรับแสงได้ เมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการตัดขาดของวงจรไฟฟ้าเกิดขึ้น ชุดกำเนิดสัญญาณจะกำเนิดเสียงออกมาเป็นเสียงตัวโน๊ตต่างๆตามตำแหน่งที่ลำแสงถูกบัง
sci14 ถาดเข็มหมุด
(Pin screen)

มีเข็มหมุดจำนวนหลายพันตัวสอดอยู่ในถาด โดยด้านหัวมนอยู่บนถาดและด้านปลายแหลมอยู่ใต้ถาด ใช้สำหรับทดลองเรื่องประสาทสัมผัสของผิวหนังด้วยการใช้ฝ่ามือสอดเข้าไปใต้ถาดแล้วดันเข็มหมุดที่ด้านปลายแหลมให้ยกสูงขึ้น จะให้ความรู้สึกที่คล้ายกับกำลังถูกไฟฟ้าดูด
sci15 แผ่นร้อน-เย็น
(Hot-Cold Plate)

ใช้ทดลองเรื่องประสาทสัมผัสของผิวหนัง โดยสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของมือทั้งสองข้างที่มีต่ออุณหภูมิต่างๆมีแผ่นโลหะสามแผ่นวางใกล้กัน คือ แผ่นที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง, แผ่นที่มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง และ แผ่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา ทดลองโดยการวางมือซ้ายที่แผ่นร้อนและวางมือขวาที่แผ่นเย็นประมาณ 10 วินาที จากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาวางที่แผ่นอุณหภูมิห้องพร้อมกัน ที่มือซ้ายจะให้ความรู้สึกเย็นและในทางกลับกันที่มือขวาจะให้ความรู้สึกร้อน
sci16
วงแหวนกระโดด
(JUMPING RING)

เป็นเครื่องแสดงการเกิดกระแสไหลวน (EDDY CURRENT) โดยการให้ไฟฟ้ากระแสสลับไหลในขดลวดรอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อมีการไหลของกระแสในขดลวดจะเกิดกระแสเหนี่ยวนำ (INDUCE CURRENT) ขึ้นโดยรอบแกนเหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กดังกล่าวจะตัดกับโลหะที่อยู่ในรัศมี ซึ่งในกรณีนี้ใช้วงแหวนอลูมิเนียมที่คล้องอยู่กับแกนเหล็ก เนื่องจากวงแหวนเป็นตัวนำ กระแสไฟฟ้าจึงไหลวนอยู่ในวงแหวนและเกิดเป็นแรงแม่เหล็กที่มีทิศทางตรงข้ามกับเส้นแรงจากขดลวดในครั้งแรกจึงเกิดแรงผลักให้วงแหวนอลูมิเนียมลอยขึ้นจากพื้นไปตามท่อจนหมดแรงก็จะตกลงมา หลักการของการเกิดกระแสไหลวนนี้นำไปใช้กับมิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า หรือ WATT HOUR METER
sci17 เตียงตะปู
(Nail Bed)

มีตะปูจำนวนหลายพันตัวซ่อนอยู่ใต้เตียง สำหรับทดลองขึ้นไปนอนบนเตียง โดยด้านปลายแหลมจะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นมาจากเตียงอย่างช้าๆจนกระทั่งคนถูกยกลอยขึ้นเหนือเตียงด้วยปลายตะปูโดยไม่เกิดอันตรายต่อผิวหนังของผู้ทดลองนอน ใช้สำหรับทดลองเรื่องแรงกดและการกระจายแรง
sci18 ไดโนเสาร์ลม
(Pnumatic Dinosaur)

สาธิตการเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานกล โดยจำลองรูปร่างไดโนเสาร์และต่อส่วนอวัยวะที่เคลื่อนไหวได้เข้ากับกระบอกสูบนิวเมติกส์ สามารถเลือกกดปุ่มบังคับให้ลมไหลเข้ากระบอกสูบตัวที่ต้องการเพื่อให้ส่วนอวัยวะเคลื่อนไหวไปมาได้
sci19 เบอร์นูลี
(Ber noulli)

ใช้ลมเป่าลูกบอลให้ลอยอยู่บนอากาศได้โดยไม่ตกลงมาที่พื้น สาธิตเรื่องความดันอากาศและความกดอากาศ ลมที่เป่าอากาศออกมามีความเร็วสูงทำให้ความดันบริเวณปลายท่อมีความหนาแน่นเบาบางหรือมีความดันต่ำ ลูกบอลสามารถลอยอยู่ได้เพราะได้รับการพยุงตัวจากอากาศที่อยู่รอบๆซึ่งมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศปกติ ลูกบอลจะลอยอยู่จนกว่าจะมีแรงกระทำจากภายนอกมาเบี่ยงเบนตำแหน่งออกไปจากตำแหน่งเดิม
sci21 โคลนนิ่ง
(Clonning)

เกมส์เรียนรู้ทฤษฎีการโคลนนิ่ง ทดลองโดยเลือกเซลล์ของแกะตัวผู้ที่มีคุณสมบัติเด่นต่างกันโคลนนิ่งในนิวเคลียสของแม่พันธุ์ตัวเดียวกัน เพื่อดูผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นลูกแกะแบบต่างๆกัน
sci22 โคลนนิ่ง
(Clonning)

เกมส์เรียนรู้ทฤษฎีการโคลนนิ่ง ทดลองโดยเลือกเซลล์ของแกะตัวผู้ที่มีคุณสมบัติเด่นต่างกันโคลนนิ่งในนิวเคลียสของแม่พันธุ์ตัวเดียวกัน เพื่อดูผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นลูกแกะแบบต่างๆกัน
sci23 รูปแบบจำลอง ดี เอ็น เอ
(DNA model)

แบบย่อส่วนจำลองโครงสร้างดี เอ็น เอ ฝังหลอดไฟสีต่างๆ กันในองค์ประกอบ A T C G N P ผู้เล่นสามารถเลือกกดปุ่มองค์ประกอบที่ต้องการทราบและไฟขององค์ประกอบดังกล่าวก็จะสว่างให้เห็นว่าอยู่ ณ ส่วนใดของโครงสร้าง
sci24 ดี เอ็น เอ ปฏิบัติการ
(DNA Activityl)

สำหรับทดลองเกี่ยวกับทฤษฎี ดี เอ็น เอ โดยการทดลองเนื้อเยื่อหัวหอม และส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูรูปร่างเกลียว ดี เอ็น เอ
sci25 เกมส์สืบจาก ดี เอ็น เอ
(Investigation from DNA)

เกมส์สำหรับค้นหาร่องรอยการฆาตกรรมเพื่อสืบหาตัวผู้ร้าย โดยการนำร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหารหัส ดี เอ็น เอ ซึ่งจะสามารถบ่งบอกเจ้าของและโยงไปถึงตัวฆาตกรได้
sci26 โครงสร้าง ดี เอ็น เอ
(DNA Structure)

แบบโครงสร้างเกลียว ดี เอ็น เอ ขนาดใหญ่ ออกแบบให้รับน้ำหนักด้วยตัวเกลียวเอง ไม่มีเสากลางค้ำยัน เป็นสปริงได้ในตัว แถบด้านข้าง

Views: 11531

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 24856011  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!