Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow กระทะไฟฟ้า
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in c:\www\science-news\includes\database.php on line 216
กระทะไฟฟ้า PDF พิมพ์

เนื้อหาสาระ

1. ความหมาย


 

 

กระทะไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับปรุงอาหารโดยการอาศัยความร้อนที่ได้จากผิวของกระทะไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปที่ขดลวดความร้อนจะทำให้ลวดความร้อนนี้ร้อนขึ้นเรื่อยๆและแพร่กระจ่ายมายังผิว
ของกระทะอย่างรวดเร็ว

2. ส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้า


 
1.หูจับฝาปิดกระทะ
2. ฝาครอบกระทะ
3. หูจับตัวครอบกระทะ
4. โครงภายนอกกระทะ
5. ตัวกระทะ
6. หลอดแสดงการทำงาน
7.ปุ่มปรับความร้อน
8. สายไฟฟ้า

 
ฝาปิดกระทะ
ทำหน้าที่ปิดไม่ให้ความร้อนออกในการหุงต้มอาหาร ที่ฝาจะมีที่จับเปิดปิดฝากระทะ

 
ตัวกระทะ
ตัวกระทะทำมาจากอลูมิเนียมหล่อ เพื่อให้นำความร้อนได้ดี เป็นโลหะเบาไม่เป็นสนิม
และเป็นที่ใส่อาหารในการหุงต้ม


 
ฝาปิดก้นกระทะ
ที่ก้นของกระทะจะมีแผ่นปิดสามารถถอดออกได้เ เพื่อตรวจสอบวงจร
และลวดความร้อนของกะทะ เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

 
อุปกรณ์ให้ความร้อน
ลวดความร้อนจะถูกหล่อติดอยู่ที่ก้นของกระทะลวดความร้อนนั้นทำด้วยลวดนิโครมใส่ไว้ในท่อเหล็ก
มีผงแมกนีเซียมออกไซด์ลงไปในท่อ และมีขั้วต่อสายออกมาจากภายนอก 2 ขั้ว

 
อุปกรณ์คุมอุณหภูมิ
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทำหน้าที่ในการปรับระดับความร้อนในการใช้งาน และรักษาระดับความร้อนให้คงที่โดยจะมีเทอร์โมสตัทตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อ ถึงระดับอุณหภูมิมิที่ตั้งไว้

 
สายไฟฟ้า
สายไฟ ทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเข้าสู่กระทะไฟฟ้าเป็นสายที่ใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนโดยเฉพาะ
 
 

 

3. การทำงานของกระทะไฟฟ้า
 

 

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น โดยปริมาณความร้อนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ สำหรับความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผ่านมายังตัวกะทะเกลือบทั้งหมด
 

 

4. ข้อแนะนำในการใช้งาน

 


 
1. ใช้ตุ๋นอาหารแทนหม้อตุ๋นไฟฟ้า เพราะสามารถ ตั้งไฟอ่อนๆได้
2. ใช้อาหารแทนเตาอบไฟฟ้าได้ โดยตั้งไฟอ่อนๆ และ ตั้งเวลาได้
3. ก่อนทำความสะอาดกระทะ ต้องถอดปลั๊ก ไฟออก ก่อนเสมอ
4. ไม่ควรแช่กระทะไฟฟ้าลงในน้ำ
5. เช็ดปลั๊กเสียบให้แห้งทุกครั้ง หลังจากทำความสะอาดกระทะไฟฟ้าเสร็จ
6.ควรล้างผิวกระทะให้สะอาดไม่ควรใช้ฝอยเหล็กขัดจากนั้นเช็ดให้แห้งแล้วนำมาเสียบปลั๊กไฟ
ทิ้งไว้2-3นาที
7. ไม่ควรใส่น้ำเกิดขีดที่ระบุไว้ อาจทำให้น้ำเดือดล้นออกมาทำให้เกิด อันตรายและทำความสะอาดยาก
 
 

 

4.2 สาเหตุกระทะการแก้ไข

1.กระทะไฟฟ้าไม่ร้อนอาจเกิดจาก
- ลวดความร้อนขาด
- สายหลุดหลวม
2. กระทะไฟฟ้าช็อตหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วที่ตัวกระทะอาจเกิดจาก
- ฉนวนที่ขั้วเสียบเสื่อม
- มีความชื้นที่ขั้วเสียบ
- ลวดความร้อนเกิดการลัดวงจร

สรุป

กระทะไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนที่อาศัยลวดความร้อนเช่นเดียวกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
แต่มีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันและการนำไปใช้งานที่ต่างกันยังมีกระทะไฟฟ้าอีกมากมายหลายยี่ห้อ
มีแบบปรับความร้อนได้และแบบปรับความร้อนไม่ได้แต่หลักการสำคัญที่ทำให้กระทะเกิดความร้อนในการหุงต้ม
ได้นั้นคือลวดความร้อนนั่นเองในการใช้งานต้องปฏิบัติการใช้งานให้ถูกต้องตามคู่มือที่ให้มาเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้งานและการใช้งานกระทะไฟฟ้าได้อย่างคงทน

ทำแบบฝึกหัด
 

ข้อ1. ตัวกระทะทำมาจากอะไร
ก. สแตนเลส
ข.เหล็กผสมอลูมิเนียม
ค. ทำมาจากอลูมิเนียมหล่อ
ง.ทำมาจากเหล็กหล่อ

ข้อ2. อุปกรณปรับระดับความร้อนให้คงที่ของกาต้มนํ้าร้อนคืออะไร
ก.ลวดความร้อน
ข.ฝาปิดก้นกระทะ
ค.เทอร์โมสตัท
ง.เฟอร์ไรต์(สารแม่เหล็ก)

ข้อ3.กระทะไฟฟ้าไม่ร้อนอาจเกิดจากอะไร
ก. มีความชื่นที่ขั้วปลั๊ก
ข.นํ้าในกระทะมาก เกินไป
ค.เทอร์โมสตัทไม่ทำงาน
ง. ลวดความร้อนขาด

ข้อ4.สิ่งที่ไม่ควรทำในการใช้กระทะไฟฟ้าคืออะไร
ก. ใช้ฝอยเหล็กขัดจากนั้นเช็ดให้แห้ง
ข. ใช้ตุ๋นอาหารแทนหม้อตุ๋นไฟฟ้า
ค.ใช้อุ่นอาหารแทนเตาอบไฟฟ้าได้
ง. ก่อนทำความสะอาดกระทะต้องถอดปลั๊ก

ข้อ5. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นโดยความร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผ่านไปยังอะไร
ก.สวิตช์ควบคุมอุณณหภูมิ
ข. เทอร์โมสตัท
ค.ตัวกระทะ
ง.ฝาปิดก้นกระทะ
จากรูปโครงสร้างของกระทะไฟฟ้าจงตอบคำถามข้อที่6ถึง10 
 

 

ข้อ6.จากรูปโครงสร้างของกระทะไฟฟ้าหมายเลข1คืออะไร

ก. หูจับตัวครอบกระทะ
ข.หูจับฝาปิดกระทะ
ค.ปุ่มปรับความร้อน
ง. ตัวกระทะ

ข้อ7จากรูปโครงสร้างของกระทะไฟฟ้าหมายเลข2คืออะไร

ก. ฝาครอบกระทะ
ข.โครงภายนอกกระทะ
ค. ตัวกระทะ
ง. ฝาครอบกระทะ

ข้อ8จากรูปโครงสร้างของกระทะไฟฟ้าหมายเลข4คืออะไร

ตัวกระทะ
โครงภายนอกกระทะ
โครงภายในกระทะ
ง. ฝาครอบกระทะ

ข้อ9.จากรูปโครงสร้างของกระทะไฟฟ้าหมายเลข6คืออะไร

ก. หลอดแสดงการทำงาน
ข .ปุ่มปรับความร้อน
ค. ตัวกระทะ
ง. แผงควบคุมสวิตช์

ข้อ10จากรูปโครงสร้างของกระทะไฟฟ้าหมายเลข7คืออะไร

ก. หลอดแสดงการทำงาน
ข.แผงควบคุมสวิตช์
ค. ปุ่มปรับความร้อน
ง. ปุ่มกดหยุดการทำงาน


Views: 14079

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 19218692  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!