Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow กาต้มน้ำไฟฟ้า
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in c:\www\science-news\includes\database.php on line 216
กาต้มน้ำไฟฟ้า PDF พิมพ์
ความหมายกาต้มน้ำไฟฟ้า
กาน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ต้มน้ำ โดยมีอุปกรณ์ให้ความร้อนหรือแผ่นความร้อนให้ความร้อนในการต้มน้ำ โดยปกติกาต้มน้ำไฟฟ้าถูกออกแบบให้สามารถทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือดประมาณ 100 องศาเซ็นเซียส
หรือ 2112องศา ฟราเร็นไฮด์

ประเภทของกาต้มน้ำร้อน
กาต้มน้ำร้อนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อ
2. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดธรรมดา
3. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
4. กาต้มน้ำชนิดอัตโนมัติแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ

 

 

 

1. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อไฟฟ้า
 

กาต้มน้ำแบบนี้ลักษณะเหมือนกับกาต้มน้ำที่ใช้บนเตาไฟพร้อมปลั๊กออกมา
เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
 

1.1 อุปกรณ์ทำความร้อน
 

อุปกรณ์ทำความร้อนมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะ(Sheet Metal) ทำด้วยอลูมิเนียมที่เป็นวงกลมวางซ้อนกกัน โดยมีฉนวนไฟฟ้า
ที่มีพลาสติกคั่นอยู่ ส่วนที่ขั้วไฟฟ้าจะต่อเข้ากับแผ่นอะลูมิเนียม แล้วแล้วต่อออกมาวงจรภายนอก

1.2หลักการทำงานกาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อไฟฟ้า
 
การน้ำร้อนนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมือระดับน้ำในกาสูง สูงถึงอุปกรณ์ทำความร้อน โดยเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นความร้อนและน้ำจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งจะทำให้
โมเลกุลของน้ำสั่น ตามปริมาณของกระไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่งผลทำให้น้ำร้อน
 

2. กาน้ำร้อนไฟฟ้าชนิดธรรมดา(Non-Automatic Electric Pots)
 
กาน้ำร้อนไฟฟ้าชนิดนี้ส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำร้อนนั่นคือลวดความร้อน(Heater)
โดยที่ลวดความร้อนนี้จะร้อนทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขดลวดความร้อน
 

2.1 ส่วนประกอบของกาต้มน้ำร้อนแบบธรรมดา
 
1.ฝากา
2.หูจับ
3.ตัวกา
4. ฐานกา
5. สายปลั๊ก
 

2.2 ลวดความร้อน

ลวดความร้อนของกาต้มน้ำไฟฟ้าแบบนี้มีแบบปิดกับแบบกึ่งปิดทำหน้าที่ให้ความร้อน กึ่งผ่านโครงของกาทำให้น้ำร้อน

 
แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด
ลวดความร้อนแบบกึ่งปิดทำด้วยลวดนิโครมชนนิดแบนทับบนไมก้า
และหุ้มด้วยแผ่นไมก้าหน้าหลังอีกสองแผ่น
 

 

ส่วนลวดความร้อนแบบปิดทำมาจากลวดนิโครมที่ห่อหุ้มด้วยผงแมกนีเซียมออกไซดและหุ้มด้วยท่อโลหะอีกชั้นหนึ่ง
ลวดความร้อนจะถูกดันโค้งงออยู่ที่ด้านล่างของกาต้มน้ำและจะต่อขั้วออกมาน
 

 

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนจะทำให้ลวดความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ
และความร้อนจะถูกถ่ายเทไปให้กับน้ำจนอุณหภูมิของน้ำสูงสุดถถึงจุดเดือด
ถ้าน้ำเดือดแล้วยังไม่ดึงปลั๊กออกน้ำจะเดือดต่อไปเรื่อยๆจนระเหยเป็นไอหมด

ข้อควรระวัง การใช้กาต้มน้ำชนิดนี้ต้องระวังไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่าลวดความร้อน อาจเกิดการเสียหายได้เพราะลวดความร้อนถูกออกแบบใช้กับน้ำเท่านั้น

3. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automatic Electric Pots)
กาต้มน้ำร้อนชนิดนี้จะมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้เป็นไปตามที่ต้องการ จะมีหลอดไฟบอกสภาวะการทำงานด้วย

3.1ส่วนประกอบที่สำคัญ กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

อุปกรณ์ทำความร้อน(Heating element)


 
อุปกรณ์ให้ความร้อนหรือฮีตเตอร์ของกาต้มน้ำแร้อนชนิดนี้มีทั้งปิดและกึ่งปิดไม่ว่าจะเป็นฮีทเตอร์ แบบใดก็ตามที่ใช้กับกาต้มน้ำนี้จะถูกออกแบบสำหรับต้องทำงานกับน้ำโดยต้องมีน้ำอยู่ในกาตลอดเวลา
ถ้าปล่อยให้น้ำแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนด ก็อาจเป็นผลทำให้ฮีทเตอร์เสียหายได้

 
อุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิของกาน้ำร้อนชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไบเมทอลลิค (Bi- metallic) ซึ่งทำมาจากกโลหะสองชนิดที่มีอัตราการขยายตัวไม่เท่ากันมายึดติดแนบแน่นเข้าด้วยกัน เมื่อแผ่นไบเมทอลลิคได้รับความร้อนจะเกิดการงอตัวมาควบคุมคอนแทค(Contact)
ในการตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านฮีทเตอร์

 
หลอดไฟนี้ทำหน้าที่แสดงให้ทราบถึงการทำงานของกาต้มน้ำร้อนว่าทำงาน หรือตัดการทำงานหรือเป็นการแสดงถึงน้ำในกาที่ต้มมีอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการแล้ว
 
 

 

3.2 หลักการทำงาน

 

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าสัมผัส (Contact) ที่ต่อนุกรมกับขดลวดความร้อน (Main Heater) ในช่วงนี้น้ำจะยังมีอุณหภูมิต่ำทำให้หน้าสัมผัสยังแตะกันอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน จะทำให้เมนฮีทเตอร์เกิดความร้อนขึ้นและส่งผ่านความร้อนไปยังน้ำทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะ ที่เมนฮีทเตอร์ทำงาน หลอดไฟแสดงสภาวะการทำงาน(หลอดHeat) ที่ต่อขนานกับเมนฮีทเตอร์จะสว่าง แสดงให้ทราบว่าเมนฮีทเตอร์กำลังทำงานให้ความร้อนอยู่
เมื่ออุณหภูมิของน้ำถึงจุดที่ตั้งไว้(ประมาณ 80-100องศาเซลเซียส) จะทำให้แผ่นไบ-เมทอลิค
โค้งงอตัวผลักดันให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันตัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเมนฮีทเตอร์
แต่กระแสไฟฟ้ายังคงไหลผ่านลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิ(Warm Heater)
จากนั้นจะไหลไปยังเมนฮีทเตอร์จนครบวงจร
ขณะที่กระแสไหลผ่านเมนฮีทเตอร์ในสภาพเช่นนี้เมนฮีทเตอร์จะไม่ทำงานเพราะเมนฮีทเตอร์
มีค่าความต้านทานน้อยกว่าลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิมาก ดังนั้นแรงดันจึงตกคร่อมที่ลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิเกลือบทั้งหมด ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำคงที่ตลอดเวลา
 

 

่ ส่วนของหลอดไฟแสดงการทำงาน หลอดไฟแสดงสภาวะทำงาน(หลอดHeat)จะดับเพราะแรงดันตกคร่อมเมนฮีทเตอร์ไม่เพียงพอ แต่หลอดบอกสภาวะของลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิของน้ำ(หลอดWarm) จะสว่างเพราะแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมมากพอที่ทำให้หลอดสว่าง

กาต้มน้ำชนิดอัตโนมัติแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ (Air Pressure Automatic Electric Pots)

กาต้มน้ำชนิดนี้ลักษณะการทำงานเหมือนกับกาต้มน้ำแบบอัตโนมัติ แต่ต่างกันตรงที่การนำน้ำออกมาจากกาต้มน้ำ โดยผู้ใช้จะกดฝาบนของกาต้มน้ำน้ำร้อนจะไหลออกมาเนื่องจากแรงกดอากาศภายในกาต้มน้ำที่มีมากขึ้นมีผล
ไปดันให้น้ำร้อนออกมา
 
 

 

ส่วนประกอบโดยทั่วไปของกาต้มน้ำร้อน

  
1.ที่กดน้ำ
2.ฝาปิดกาต้มน้ำด้านบน
3.ฝาปิดด้านใน
4.หูหิ้ว
5.จุดส่งน้ำออกจากกระติก
6.จุดบอกระดับน้ำ
7.ส่วนบอกไฟแสดงการต้ม และไฟแสดงการอุ่น
8.ตัวกระติกด้านใน
9.แผ่นความร้อน

1. ส่วนประกอบที่เป็นเชิงกล

1.1 ที่กดน้ำ

 
1.ปุ่มเลื่อนล็อกที่กดน้ำ
2. ที่กดน้ำ
3.ปุ่มล็อกฝา

ด้านล่างของที่กด
 


1.2 ฝาปิดใน
ฝาทำด้วยสแตนเลสอย่างดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมมีขอบยางล้อมรอบไม่ให้อากาศออก
ฝาบางรุ่นจะมีท่อน้ำจุ่มลงไปในกาน้ำบางรุ่นก็ไม่มี

 

1.3 โครงกาต้มน้ำ


 
โครงกาทำหน้าที่ห่อหุ้มกระติกด้านและวงจรไฟฟ้าของกาในบางรุ่นมี 2ชั้นภายใน จะมีโพมซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ด้านหน้ามีอุปกรณ์บอกระดับน้ำที่อยู่ในกาต้มน้ำ

2. ส่วนประกอบทางไฟฟ้า

2.1 ลวดความร้อน

 

เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนโดยลวดความร้อนจะมี 2ชุดคือชุดที่ให้น้ำร้อนมีกำลังไฟฟ้าประมาณ 700 วัตต์ และชุดที่รักษาอุณหภูมิน้ำให้คงที่มีกำลังไฟฟ้าประมาณ50 วัตต์

2.2เทอร์เมอร์สแตต
 
เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลผ่านลวดความร้อนโดยจะตัดกระแสไฟฟ้า
ไม่ให้ไหลผ่านลวดความร้อนโดยจะตัดกระแสไฟฟ้า
เมื่ออุณหภูมิของน้ำประมาณ 90- 100องศาเซนเซีลส
 

 

หลอดไฟนี้ทำหน้าที่แสดงให้ทราบถึงการทำงานของกาต้มน้ำร้อนว่าทำงาน หรือตัดการทำงานหรือเป็นการแสดงถึงน้ำในกาที่ต้มมีอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการแล้ว
 

 
  เป็นอุปกรณ์ที่นำหน้าที่นำกระแสไฟฟ้าเข้ากาต้มน้ำโดย
จะเสียบปลั๊กดังกล่าวเข้ากับหลักต่อของกาต้มน้ำ
 

หลักการทำงาน

เเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าสัมผัสของเทอร์เมอร์สแตตและลวดความร้อนชุด
ที่ทำให้น้ำร้อน (Main Heater)จะทำให้น้ำที่อยู่ภายในกาต้มน้ำมีอุณห๓มิสูงขึ้นเรื่อยๆ
จนถึงประมาณ90-100องศาเซ็นเซียสแผ่นไบเมทอลิคจะโค้งงอตัวเต็มที่ทำให้
้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน
จากนั่นลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิของน้ำ (Warm ater)ที่ต่อขนานกับหน้าสัมผัส
และทำหน้าที่ ให้ความร้อนกับน้ำเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา และน้ำที่อยู่ในกาน้ำจะมีอุณหภูมิประมาณ90-100องศาเซ็นเซียสตลอดระยะ
เวลาที่เสียบปลั๊กที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกาต้มน้ำ

การนำน้ำออกจากกาต้มน้ำทำได้โดยการกดฝากดน้ำที่อยู่าด้านบนของกาต้มน้ำซึ่งจะเป็นการอัดอากาศลงไปในกาต้ม
น้ำผ่านรู้ระบายอากกาศของฝาปิดภายในให้ไหลขึ้นไปตามท่อแล้วออกไปยังพวยกาได้และเมื่อปล่อยมือออกจากฝากดน้ำ
อากาศจากภายนอกจะเข้าไปแทนที่น้ำในกาที่ไหลออกมาจากกาต้มน้ำ

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. การเติมน้ำลงในกระติก

1.เลื่อนปุ่มล็อคไปที่กดน้ำ
ไปที่ “STOP” ก่อน
2.เปิดปุ่มล็อคฝา
3.เปิดฝาขึ้น
4.หยิบฝาครอบด้านในออก
 

 
5.เติมน้ำลงไปอย่าให้สูงกว่า ระดับ “FULL”
 
6.ปิดฝาในให้สนิท
 
7.ปิดฝานอกกดให้ดังคลิก

 

อย่าเติมน้ำเกินระดับ“FULL”
เพราะเมื่อน้ำเดือดจะทำให้น้ำล้นออกมา

อย่าให้น้ำต่ำกว่าระดับ “EMP” เพราะจะทำให้ภาชนะบรรจุภายในเกิดการเสียหาย
 

การต้มและอุ่นน้ำ
 

เสียบปลั๊กเขากับหลักต่อสายปลั๊กต้องแน่นสนิทก่อนแล้วทำการเสียบปลั๊กจ่ายไฟฟ้าเข้ากาต้มน้ำ  

 

การรินน้ำออกจากกาต้มน้ำ
 

เลื่อนปุ่มเปิด
กดนํ้า
เลื่อนปุ่มปิด
 

 

เลื่อนปุ่มเปิดมาตำแหน่งPOURนำถ้วยหรือภาชนะมารองรับน้ำกดที่กดน้ำน้ำจะไหลออกมาความแรงของน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ
ในกาต้มน้ำเมื่อรินน้ำเสร็จแล้วให้เลื่อนปุ่มปิดมาตำแหน่งSTOP

ข้อควรระวังในการใช้งาน
 

1.อย่าใส่น้ำแข็งลงในกาต้มน้ำ
เพราะจะทำให้ลวความร้อนทำงานหนัก
ทำให้เกิดการเสื่อมเร็ว
และชำรุดเสียหายได้
2.อย่าวางผ้าหรือสิ่งของบนกาต้มน้ำ
ความร้อนของกาอา่จทำให้เกิไฟไหม้ได้

 
3.อย่าใช้กาต้มนํ้าในขณะที่ยังไม่ได้ปิดฝาใน
และอย่าเสียบปลั๊กในขณะที่ีไม่มีนํ้าในกา
ต้มนํ้า
4. ควรใช้น้ำยาล้างจานและฟองน้ำล้าง
ไม่ควรใช้ผงขัด แปรง นํ้าเบนซิน ทินเนอร์
หรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดกาต้มนํ็า
เพราะอาจทำให้สีของกาต้มนํ้าลอกออก

 
4. อย่าวางกาต้มนําร้อนไว้
ใกล้ความร้อน
เช่นเตาแก๊สกระทะไฟฟ้า
.อาจทำให้เกิดอันตรายได้
5.อย่ากาต้มนํ้าไปแช่นํ้า
อาจทำให้เกิดไฟช็อตได้ และอย่าวางกาต้มนํ้ร้อนบนพื้นที่เปี๊ยก

 
6.อย่าใช้ของมีคมหรือมีดขูดทํา
ความสะอาดกาต้มนํ้าร้อนทำให้
กาเป็นรอยเสื่อมเร็ว
7. อย่าเทนม เหล้า ชาหรือของเหลวอื่น
ลงในกาต้มนํ้าเพราะอาจจทำให้
เกิดสนิมหรือเกิดการอุดตันที่ท่อก๊อกได้
 

 
สามารถเปลี่ยนขอบยางที่หมดอายุ
ได้ด้วยตนเองโดยใช้มือดันฝา
และนิ้วค่อยๆงัดออกมา
จะได้ขอบยางออกมานำไปซื้อ
มาเปลี่ยนใส่เข้าตามขอบเดิม
เราสามารถส่ง้งท่อส่งนํ้าลงมา
ให้พอดีกับภาชนะที่รอนํ้า..
นํ้าจะได้ไม่กระเด็นออกจากภาชนะ

ปัญหาที่เกิดกับกาต้มน้ำ

1. กานํ้าร้อนไม่ทำงาน
สาเหตุอาจเกิดจาก

1.ลวดความร้อนขาด

2. เทอร์เมอร์สแตดเสีย

3.จุดต่อหรือจุดสัมผัสหลุดหรือหลวม
 

 

2.น้ำไม่ค่อยร้อน
สาเหตุอาจเกิดจาก


1. ปรับเทอร์เมอร์สเแตตไม่ถูกต้อง

2. ลวดความร้อนชุดที่ทำให้น้ำร้อน ไม่ทำงาน

 

3.กาต้มนํ้าไม่ตัดไฟ

สาเหตุอาจเกิดจาก
1. ตั้งโทเมอร์สแตตให้ทำงานที่อุณหภูมิที่สูงเกินไป
2. เทอรณ์เมอร์สแตตเสีย
 

 

ทำแบบฝึกหัด

ข้อ1. จากรูปเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนของกานํ้าร้อนชนิดใด

ก.เทอร์เมอร์สแตต
ข.อุปกรณ์ให้ความร้อน
ค.อุปกรณ์การควบคุมหลอดสัญญาณ
ง.อุปกรณ์้ควบคุมความดันของนํ้า

ข้อ2. จากรูปเป็นแผ่นความร้อนแบบใด


ก. แผ่นความร้อนแบบปิด
ข.แผ่นความร้อนแบบเปิด
ค. แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด
ง. แผ่นความร้อนแบบกึ่งเปิด

ข้อ3. จากรูปเป็นอุปกรณ์ใดของกาต้ิมนำ็ร้อนไฟฟ้าก. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดธรรมดา
ข. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
ค.กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อ
ง.กาต้มน้ำชนิดอัตโนมัติแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ

ข้อ.4 กาต้มนํ้าร้อนแบบธรรมดามีหลักการทำงานอย่างไร
ก. การน้ำร้อนนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมือระดับน้ำในกาสูง สูงถึงอุปกรณ์ทำความร้อน
ข อุณหภูมิของน้ำสูงสุดถึงจุดเดือดถ้าน้ำเดือดแล้วยังต้องดึึงปลั๊กออก
ค.กาต้มน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ แผ่นไบเมทอลิคจะโค้งงอตัวเต็มที่ทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน
ง.อุณหภูมิของน้ำสูงสุดถึงจุดเดือดถ้าน้ำเดือดเทอร์เมอร์สแตตจะตัดวงจรออก

จากรูปครงสร้างภายในของเทอร์โมสตัทแบบแม่เหล็กจงตอบคำถามข้อ5ถึงข้อ6
  
 

ข้อ5. จากรูปส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้าหมายเลข8คืออะไร

ก. เทอร์เมอร์สแตต
ข. แผ่นความร้อน
ค. ตัวกระติกด้านใน
ง. จุดส่งน้ำออกจากกระติก

ข้อ6.จากรูปส่วนประกอบของกระทะไฟฟ้าหมายเลข9คืออะไร

เทอร์เมอร์สแตต
แผ่นความร้อน
ตัวกระติกด้านใน
จุดส่งน้ำออกจากกระติก

ข้อ7 ข้อใดกล่าวถึงหลักการทำงาน กาต้มน้ำชนิดอัตโนมัติแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศได้ถูกต้อง

ก.กาต้มน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณ90-100องศาเซ็นเซียส
แผ่นไบเมทอลิคจะโค้งงอตัวเต็มที่ทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน
ข. กาต้มน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณ50-80องศาเซ็นเซียส
แผ่นไบเมทอลิคจะโค้งงอตัวเต็มที่ทำให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกัน
ค. ลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิของน้ำ (Warmater) จะี่ต่ออนุกรมกับหน้าสัมผัส
และทำหน้าที่ให้ความร้อนกับน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา
ค. ลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิของน้ำ (Warmater) จะี่ต่อขนานกับลวดความร้อน
และทำหน้าที่ให้ความร้อนกับน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ในระดับที่คงที่ตลอดเวลา

ข้อ.8.ลวดความร้อนชุดที่ให้น้ำร้อนของกาต้มน้ำชนิดอัตโนมัติแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ
มีกำลังไฟฟ้าประมาณเท่าใด
50 วัตต์
150วัตต์
500วัตต์
700วัตต์

ข้อ9.สิ่งที่ไม่ควรทำในการใช้กาต้มนํ็าร้อนไฟฟ้า
ก.ใช้น้ำยาล้างจานและฟองน้ำล้างทำความสะอาดกาต้มนํ้า
ข. ใช้ผงขัด แปรง นํ้าเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดกาต้มนํ้า
ค.วางกาต้มนําร้อนไว้ห่างจากเช่นเตาแก๊สกระทะไฟฟ้า
ง. ใช้กาสหรับต้มนํ้าได้เท่านั้นไม่ควรนนำเอานํ้าชามาต้ม

ข้อ10.กาต้มนํ้าไฟฟ้าต้มน้ำแล้วไม่ค่อยร้อนเกิดจากอะไร

ก.สวิตช์เสีย
ข. ลวดความร้อนชุดที่ทำให้น้ำร้อนไม่ทำงาน
ค. ขั้วปลั๊กหลุดหรือหลวม
ง.หลอดสัญญานไม่ทำงาน


Views: 29612

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 19216769  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!