Home
  
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
ความลับของเครื่องหมายจราจร PDF พิมพ์

อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ


        เครื่อง หมายจราจร คือ เครื่องมือหรือวัสดุที่อยู่บนถนนทำหน้าที่ในการสื่อสาร หรือถ่ายทอดคำแนะนำ คำเตือน คำสั่งและรายละเอียดที่สำคัญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ถ้าบนถนนปราศจากเครื่องหมายเหล่านี้ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคงจะทำสถิติสาเหตุการเสียชีวิต ได้สูงกว่าเดิม เป็นแน่

        สิ่งสำคัญของเครื่องหมายจราจร คือ ต้องมีความชัดเจนและสามารถเห็นได้ในระยะไกลแม้จะมีแสงสว่างน้อย คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า สีทาถนนสำหรับแบ่งช่องถนน หรือสัญลักษณ์ต่างๆ นั้น สามารถที่จะสะท้อนแสงไฟจากรถได้ หรือว่าชิ้นส่วนที่เรามักได้ยินคุ้นหูว่า ?ตาแมว (Cat?s Eye)? ก็สามารถสะท้อนแสงได้เช่นเดียวกัน

  
 ภาพที่ 1 แสดงสีทาถนน (ซ้าย) ตาแมว (Cat?s Eye) (ขวา)


หลักการสะท้อนของแสงมีด้วยกัน 3 แบบ คือ

1. แสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบบนวัสดุที่มีผิวเรียบเหมือนกระจก (mirror reflection) เช่น แผ่นโลหะผิวเรียบ ทำให้แสงสะท้อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแหล่งแสง

2. แสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบบนวัสดุที่มีผิวขรุขระ (diffuse reflection) เช่น บนผืนผ้าหรือสิ่งทอชนิดต่างๆ ทำให้แสงสะท้อนกระจายไปในทุกทิศทาง

3. แสงจากแหล่งกำเนิดตกกระทบบนผิววัสดุ ที่สามารถสะท้อนแสงทั้งหมดกลับในทิศทางเดิม (retro-reflection) เรียกวัสดุนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า ?วัสดุรีโทรรีเฟลกทีฟ (retroreflective material)? เช่น เม็ดแก้วกลม (glass bead) และอนุภาคปริซึมรูปเหลี่ยม (microprism)

 
 ภาพที่ 2 การสะท้อนของแสงบนวัสดุที่มีผิวเรียบเหมือนกระจก (ซ้าย) การสะท้อนของแสงบนวัสดุที่มีผิวขรุขระ (กลาง) การสะท้อนของแสงบนวัสดุรีโทรรีเฟลกทีฟ (ขวา)
        วัสดุที่เรารู้จักกันดี เช่น แผ่นโลหะ หรือเสื้อสีขาวก็สามารถสะท้อนแสงได้ แต่เป็นการสะท้อนของแสงบนวัสดุที่มีผิวเรียบเหมือนกระจก และการสะท้อนของแสงบนวัสดุที่มีผิวขรุขระ ตามลำดับ ซึ่งแสงที่ตกกระทบสิ่งเหล่านี้ จะไม่สว่างเท่ากับการสะท้อนของแสงบนวัสดุรี โทรรีเฟลกทีฟ เพราะแสงเกือบทั้งหมดจะสะท้อนกลับในทิศทางเดิม ประสิทธิภาพของวัสดุที่สะท้อนแสงกลับไปยังแหล่งที่มาของแสง จะวัดเป็นหน่วย แรงเทียน เช่น ผ้าสีขาวมีประสิทธิภาพ 0.1-0.3 แรงเทียน ป้ายทะเบียนรถมีประสิทธิภาพ 50 แรงเทียน ในขณะที่วัสดุรีโทรรีเฟลกทีฟ มีประสิทธิภาพถึง 500 แรงเทียน ซึ่งเป็นข้อดีของวัสดุประเภทนี้ จึงมีการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ เครื่องหมายจราจร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัย เช่น ชุดดับเพลิง ชุดจราจร ทุ่นลอยน้ำสำหรับจราจรทางน้ำ เสื้อชูชีพหรือแพชูชีพ เป็นต้น

        วัสดุที่ใช้ทำเครื่องหมายจราจรมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปมักเป็นวัสดุประเภทสี เทอร์โมพลาสติก หรือเทอร์โมพลาสติกเทป เป็นต้น วัสดุที่ใช้ทำเครื่องหมายจราจร จะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นในเวลากลางวัน แต่ในเวลากลางคืนสิ่งสำคัญที่ทำให้เครื่องหมายจราจรเหล่านี้ เห็นได้ชัดเจน แม้ในระยะไกลก็คือ อนุภาคเม็ดแก้วกลม และอนุภาคปริซึมรูปเหลี่ยมที่ยึดเกาะอยู่ที่ผิวด้านบน ของวัสดุเหล่านี้ (ภาพที่ 3) ดังนั้นแสงไฟจากหน้ารถที่ตกกระทบบนวัสดุทั้ง 2 ชนิดจะสะท้อนกลับไปในทิศทางเดิม (ภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 (ล่าง)) จึงเรียกวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ว่าวัสดุรีโทรรีเฟลกทีฟ ในขณะที่ไม่มีวัสดุชนิดนี้ แสงที่ตกกระทบจะสะท้อนไปในทิศตรงข้าม (ภาพที่ 5 (บน))

   

ภาพที่ 3 แสดงอนุภาคของเม็ดแก้วที่ยึดเกาะอยู่ที่ผิวด้านบน ของเครื่องหมายจราจร


A คือ ชั้นของอนุภาคเม็ดแก้วกลมที่ทำให้เกิดการสะท้อนแสงกลับไปในทิศทางเดิมกับอนุภาคกันลื่น (มีหรือไม่มีก็ได้) ซึ่งผสมอยู่ใน สีโพลิเมอร์ชนิดที่ไม่มีตะกั่ว

B คือ ชั้นของยางที่มีเม็ดแก้ว

C คือ ชั้นของกาวที่ยึดติดอย่างถาวรกับผิวถนน


  
ภาพที่ 4 แสงตกกระทบบนอนุภาคเม็ดแก้วและสะท้อนกลับในทิศทางเดิม (ซ้าย) แสงตกกระทบบนอนุภาคปริซึมรูปเหลี่ยมและสะท้อนกลับในทิศทางเดิม (ขวา)

 


 ภาพที่ 5 กรณีไม่มีอนุภาคเม็ดแก้ว : จะไม่เกิดการสะท้อนกลับของแสงในทิศทางเดียวกับแหล่งกำเนิดแสง (บน) กรณีมีอนุภาคเม็ดแก้ว : จะเกิดการสะท้อนกลับของแสงในทิศทางเดียวกับแหล่งกำเนิดแสง (ล่าง)


        ประสิทธิภาพในการช่วยสะท้อนแสงของอนุภาคเม็ดแก้วกลม เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความกลมของเม็ดแก้ว โดยทั่วไปคือ ร้อยละ 80 แต่ถ้าค่าสูงกว่านี้ราคาก็จะแพงตามไปด้วย ความบริสุทธิ์ของเนื้อแก้วซึ่งจะขึ้นกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และปริมาณของอนุภาคที่ยื่นขึ้นมาบนผิวของเครื่องหมายจราจร ควรมีค่าร้อยละ 40 ถ้าน้อยกว่านี้ประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงจะต่ำ ในขณะที่ยื่นขึ้นมามากเกินไปก็จะเกิดการสูญหายไปได้ง่าย

        อย่างไรก็ตาม การสะท้อนแสงจะเกิดได้ดีในสภาวะที่ปราศจากฝน เพราะในขณะที่ฝนตก น้ำจะไปเคลือบที่ผิวของอนุภาคแก้วเหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการสะท้อนของแสงโดยจะสะท้อนไปทุกทิศทาง ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยอาจจะใช้เม็ดแก้วที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังเม็ดแก้ว หรือใช้อุปกรณ์อื่น เช่น ตาแมว

        แม้ว่าเครื่องหมายจราจรจะดีสักเพียงใด หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หรือไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะขับรถ เช่น เมา หรือ ง่วงนอน เครื่องหมายเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเลย อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้นเช่นเดิม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง


Views: 3222

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10938232  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!