วัฏจักรชีวิตของพืช PDF พิมพ์
ช่วงระยะเวลานับตั้งแต่งอกออกจากเมล็ดเจริญเติบโตขยายพันธุ์ สร้างเมล็ดใหม่ ซึ่งแต่ละชนิดใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up