รากขนอ่อน PDF พิมพ์
รากขนาดเล็กที่สุด มีลักษณะเป็นฝอยๆ สีขาวแตกออกจากรากแขนงและรากแก้ว มีหน้าที่                ดูดซับน้ำและแร่ธาตุ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up