สิ่งเร้าภายนอก PDF พิมพ์

สิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกตัวเรา เช่น เสียง อาหาร รูปภาพ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up