ฟอลลิเคิล PDF พิมพ์
follicle
กลุ่มเซลล์ที่เรียงตัวกันมีลักษณะคล้ายถุง (ดู graafian follicle ประกอบ) 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up