อีเห็นหูด่าง(อีเห็นหน้าขาว) Three-striped Palm Civet PDF พิมพ์

อีเห็นหูด่าง(อีเห็นหน้าขาว)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

Three-striped Palm Civet 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Arctogalidia trivirgata

ลักษณะทั่วไป
    
มีลายเป็นจุดดำวิ่งตามความยาวของหลัง 3 ลาย และมีลายเป็นเส้นขาวที่จมูก ไม่มีจุดที่สีข้าง
      

ถิ่นอาศัย, อาหาร
     พบในอัสสัม พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ เป็นอีเห็นที่ค่อนข้างจะหายาก
     อาหารของอีเห็นหูขาวได้แก่ ผลไม้ แมลง กบ นก และสัตว์เล็ก ๆ

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์
     เป็นสัตว์หากินกลางคืน อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดงดิบ
     อีเห็นชนิดนี้ผสมพันธุ์ตลอดปี มีลูกปีละ 2 ครอก ครอกละ 2 - 3 ตัว เมื่อมีอายุปีครึ่งจึงผสมพันธุ์ได้ ตั้งท้องนาน 45 วัน อายุยืนประมาณ 10 -12 ปี

สถานภาพปัจจุบัน
      

สถานที่ชม
      สวนสัตว์เชียงใหม่
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
 
up
up