...อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ สู่ Homepage
วิชา Science and Technology

โฮมเพจนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา 09080044 เพื่อ

  • download เอกสารประกอบการสอน
  • มอบหมายแบบฝึกหัด และงานต่าง ๆ
  • แจ้งข่าวนักศึกษา
  • ค้นหาข้อสอบเก่า ๆ
  • นำเสนอบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First released : June 10, 2009

last update : July 11, 2011