Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1628204
ขณะนี้มี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบเอฟเอ็ม PDF พิมพ์
frequency modulation ; FM

    
เป็นการส่งคลื่นวิทยุระบบหนึ่งโดยใช้การผสมสัญญาณเสียงเข้ากับคลื่นพาหะ โดยใช้ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณเสียง

image183

< ก่อนหน้า   ถัดไป >