Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1629311
ขณะนี้มี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แรงลอยตัว PDF พิมพ์
 buoyant force
 
   
เป็นแรงพยุงของของไหลที่กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุลอยในของไหลนั้นได้ ในกรณีของของเหลว เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวใด จะมีแรงลอยตัวเนื่องจากของเหลวนั้นกระทำต่อวัตถุเสมอ แรงลอยตัวในของเหลวที่กระทำต่อวัตถุมีค่าแปรผันตรงกับปริมาณของของเหลวที่ถูกแทนที่ มีทิศพุ่งขึ้นในแนวดิ่ง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >